Universiteiten mogen voorlopig hoge collegegelden blijven vragen voor ‘tweede studies’. Ze hebben de rechtszaak gewonnen die studenten hadden aangespannen. De strijd wordt in hoger beroep voortgezet.

Een groep studenten onder de naam SCAU (Stichting Collectieve Actie Universiteiten) vecht tegen de hoge collegegelden die studenten moeten betalen als ze al eerder een bachelor- of masteropleiding hebben gevolgd. Aanvankelijk ging het alleen om tweede juridische masteropleidingen, later ging de eis algemener gelden voor alle ‘volgtijdelijke studies’.

Geen verantwoording

Volgens de stichting hanteren de universiteiten hoge tarieven voor hun opleidingen zonder zich te verantwoorden. Eigenlijk zouden ze slechts een kostendekkend tarief mogen vragen, meent SCAU. Bovendien overlegden de universiteiten met elkaar over de hoogte van het collegegeld, zodat ze zich ook schuldig zouden maken aan kartelvorming.

Andere rechtsgang

Maar de rechter wil er niets over zeggen. De stichting is niet ontvankelijk verklaard. Studenten kunnen immers bezwaar maken tegen de hoogte van het collegegeld en daarna in beroep gaan bij de rechters van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). Dat is dus de rechtsgang die studenten moeten volgen. SCAU had daar bezwaren tegen gemaakt. Alleen studenten kunnen immers naar het CBHO, maar die hebben zich dan al ingeschreven. Aspirant-studenten, die het hoge collegegeld niet willen betalen, kunnen nergens hun recht halen. Bovendien heeft het CBHO niet het alleenrecht om over deze kwestie te oordelen. De rechtbank van Amsterdam kon daar niet in meegaan. De SCAU had duidelijk moeten maken dat de hoge kosten zo bezwaarlijk zijn, dat de route via de CBHO werkelijk onmogelijk wordt gemaakt. De civiele rechter ziet voor zichzelf geen taak weggelegd.

Hoger beroep

“We gaan in hoger beroep”, reageert de teleurgestelde SCAU-voorzitter Cees Zweistra. “De wetgever heeft studenten de keuze willen laten of ze naar de gewone rechter of naar het CBHO gaan. Die opvatting wordt in het vonnis niet besproken en dat vinden we teleurstellend.”

Het CBHO heeft al een aantal keer geoordeeld dat instellingen het tarief naar eigen inzicht mogen vaststellen. Het CBHO wil de hoogte van het collegegeld dus niet toetsen, meent SCAU. Maar de civiele rechter trekt een andere conclusie: het CBHO heeft er wel over geoordeeld, zij het in het nadeel van studenten.

Zelf zal Zweistra het hoger beroep niet meemaken. De voormalige student rechten en filosofie draagt zijn taken over aan anderen en gaat een jaar naar India. HOP