De Erasmus Universiteit scoort goed in de Economentop 40. De universiteit is het beste instituut en vier EUR-economen behoren tot de beste zes.

Voor het derde jaar op rij wordt de publicatie-top 40 van Nederlandse economen aangevoerd door Richard Tol (VU). Op gepaste afstand volgen EUR-wetenschappers Daan van Knippenberg (RSM), Michael McAleer en Philip Hans Franses (beiden ESE). Werner Brouwer, gezondheidseconoom bij iBMG, vinden we terug op een zesde plaats. Twaalf economen uit de top 40 zijn werkzaam bij de EUR. Bij de instituten scoort de EUR het best, op de voet gevolgd door de Universiteit van Tilburg.

Samenstelling

De Economentop 40 wordt jaarlijks gepubliceerd door het tijdschrift Economische Statistische Berichten. Sinds vorig jaar wordt de lijst samengesteld door de Erasmus School of Economics. Daarvoor maakte het aan de Tilburgse universiteit verbonden onderzoeksinstituut centER de top 40. De lijst is gebaseerd op de artikelen, commentaren, brieven, notities, besprekingen en congresartikelen van de economen in de Web of Science-database over de periode 2007 tot en met 2011. Hoe zwaar een publicatie meetelt, wordt bepaald aan de hand van de Article Influence Score,  een methode om de relatieve invloed van een wetenschappelijk tijdschrift, gemeten per artikel, te berekenen. Ook het aantal auteurs van een artikel wordt meegenomen in de berekening. De Nederlandse economiefaculteiten dragen zelf kandidaten aan. De zes grote faculteiten (EUR, RuG, UM, UvT, VU en UvA) leveren ieder twintig economen aan. Door de kleinere faculteiten (WUR, RU, UU en TUe) worden tien kandidaten voorgedragen. Uit de 160 economen wordt de top 40 samengesteld. TF