De faculteitsraad van de Erasmus School of Law heeft op 22 november ingestemd met het reorganisatieplan. Er verdwijnt 12,4 fte aan wetenschappelijk personeel.

Daartegenover staat dat er 14,6 fte aan wetenschappelijk personeel bij komt, maar dat zijn voor de helft tutoren. Kortom, aan de ene kant verdwijnen functies van hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en vaardigheidsdocenten, maar aan de andere kant zijn er meer tutoren en begeleiders van practica nodig.

Dat komt door het nieuwe onderwijsmodel waar de faculteit in september mee is begonnen, waarbij probleemgestuurd onderwijs in groepjes van tien studenten centraal staat. Dat betekent minder hoorcolleges van een hoogleraar, en meer kleine onderwijsgroepen die geleid worden door tutoren.

Waar zit teveel fte?

Van de 14 secties wordt de ene meer getroffen dan de andere, maar dat is volgens decaan Maarten Kroeze op een objectieve manier bepaald. Het faculteitsbestuur heeft op basis van het nieuwe onderwijsmodel een takenmodel gemaakt voor elke sectie: wie moet bijvoorbeeld colleges, practica of onderwijsgroepen geven of scripties begeleiden, en hoeveel tijd is daarvoor nodig?

“Als op basis van het takenmodel bleek dat een sectie teveel fte had om die taken uit te voeren, was onze conclusie dat we daar iets moesten schrappen”, legt Kroeze uit. Hij kan dit illustreren: “De sectie Rechtstheorie en Inleiding in het recht heeft in de loop der jaren veel onderwijstaken op zich genomen, maar die worden in het nieuwe onderwijsmodel meer centraal geregeld. Dat heeft gevolgen voor 5,3 fte aan universitaire (hoofd)docenten.”

Persoonlijk functioneren stond niet ter discussie

Kroeze wil benadrukken dat het persoonlijk functioneren van de wetenschapper niet ter discussie stond bij het bepalen waar fte’s konden worden geschrapt. “Wij hebben de daarvoor geldende regels uit de cao gevolgd.”

Wetenschappers staan niet meteen op straat

De wetenschappers die hun baan zien verdwijnen, hoeven niet meteen op zoek naar iets anders. Op 1 januari 2016, als het nieuwe onderwijsmodel in de hele bachelor is ingevoerd, zal hun baan pas echt ophouden te bestaan. Tot die tijd kan het probleem zich voor sommigen vanzelf oplossen door extra natuurlijk verloop, of door verwerving van onderzoekssubsidies. Wie namelijk voor minimaal 70 procent de eigen loonkosten kan financieren door externe geldstromen blijft aangesteld.

Voor de overige medewerkers probeert de faculteit een andere passende functie binnen of buiten Erasmus School of Law te vinden. LJ