Onderhandelaars van universiteiten en vakbonden zijn het na moeizame onderhandelingen eens geworden over een nieuwe cao. Daarin krijgt het personeel een kleine salarisverhoging, maar worden de senioren- en ontslagregelingen versoberd.

De onderhandelingen slepen al bijna drie jaar. Vorig jaar om deze tijd leek er ook een akkoord te zijn bereikt, maar dat ketste toen alsnog af. De universiteitsbestuurders waren niet tevreden en stuurden hun onderhandelaars terug naar de vakbonden. Toen kwamen de onderhandelingen in een impasse terecht. De universiteiten wilden alleen een kleine salarisverhoging geven als het goedkoper werd om personeel te ontslaan. Dat konden vakbonden op hun beurt niet aan hun leden verkopen.

Loonsverhoging

De nieuwe cao (pdf) krijgt een looptijd van 1 januari 2011 tot 1 januari 2014. In januari 2013 worden de salarissen met één procent verhoogd en in september nog eens met één procent. Een eenmalige uitkering van 250 euro over 2011 gaat niet door, onder meer omdat de werkgevers meer pensioenpremie aan het ABP moeten gaan betalen en ze daar waarschijnlijk geen compensatie van het Rijk voor krijgen.

Seniorenregeling

De seniorenregeling wordt in stappen afgeschaft. Vanaf 2014 is toetreding tot de regeling niet meer mogelijk. En wie op dit moment ‘leeftijdsdagen’ heeft, raakt die in 2018 kwijt. Het aantal dagen groeit in de tussentijd bovendien niet meer. Nieuwe werknemers hebben geen recht meer op leeftijdsdagen.

BWNU

Een heter hangijzer bij het personeel is de aanvulling op de ww-uitkering (BWNU) na ontslag. In de nieuwe cao wordt deze per januari 2014 verlaagd. De periode waarin 45-plussers zo’n uitkering krijgen wordt bovendien verkort naar twee tot hooguit tien jaar. In die periode zullen ontslagen werknemers een nieuwe baan kunnen vinden, verwachten de onderhandelaars. Een voorgenomen ‘modernisering’ van het personeelsbeleid zal er toe leiden dat werknemers breder inzetbaar worden, ook buiten de universiteit. Een van de ideeën is om het onderwijsondersteunend personeel meer gebruik te laten maken van de universitaire opleidingen.

Uiterlijk 1 februari moet het akkoord definitief zijn. De achterban van de vakbonden moet zich in de komende weken nog uitspreken over het akkoord. HOP/TF