Drie veelbelovende wetenschappers van de geneeskunde faculteit krijgen steun van onderzoeksfinancier NWO en mogen ervaring opdoen in het buitenland.

De Rubicon-beurzen kunnen drie keer per jaar aangevraagd worden. Landelijk krijgen dit keer twintig recent gepromoveerde onderzoekers een Rubicon, tien vrouwen en tien mannen. De meesten van hen gaan twee jaar de grens over. Het budget voor Rubicon per ronde in 2012 bedraagt ongeveer 2,3 miljoen euro. Er kwamen 102 aanvragen bij NWO binnen.

De gelukkigen van de EUR:

Renée Beekman (1981)

‘Lymfklierkanker onder de loep’: Kanker ontstaat omdat er gedurende het leven veranderingen optreden in de erfelijke code die ligt opgeslagen in onze lichaamscellen. Daarnaast spelen veranderingen een rol die het aflezen van de erfelijke code beïnvloeden. De onderzoeker gaat deze laatstgenoemde veranderingen onder de loep nemen in lymfklierkanker. Ze gaat het onderzoek aan het Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer in Spanje doen.

Karol Estrada (1979)

‘Analysis of protein-coding loss-of-function variants in complex human traits’: DNA-sequencingonderzoek ontdekt vele miljoenen DNA-varianten, waaronder Loss-of-function varianten die genen kunnen uitschakelen. De onderzoeker gaat de wereldwijd grootste publieke database maken van Loss-of-function DNA-varianten, gebaseerd op tienduizenden mensen, om genetische oorzaken te vinden van o.a. osteoporose. Hij gaat naar de Massachusetts General Hospital in de Verenigde Staten.

Lianne van de Laar (1983)

‘Astma verstoort ontwikkeling dendritische cel’: Dendritische cellen hebben een sturende rol in astma. De onderzoeker gaat uitzoeken hoe astma de ontwikkeling van dendritische cellen beïnvloedt. Door factoren die bij astma vrijkomen een voor een te veranderen, gaat ze bestuderen welke factor deze verschuivingen veroorzaakt. Ze gaat naar de Universiteit Gent.

Veni Vidi Vici

De Rubicon-beurzen zijn vernoemd naar de rivier die Julius Caesar in 49 v.Chr. met zijn leger overstak om de macht in Rome over te nemen. De beurzen zijn een opmaat naar de Veni-, Vidi- en Vici-subsidies voor respectievelijk beginnende, ervaren en zeer ervaren wetenschappers. Die subsidies zijn vernoemd naar de beroemde boodschap die Caesar de senaat van Rome stuurde toen hij in 47 v.Chr. een veldslag had gewonnen: ik kwam, ik zag, ik overwon.TL/ HOP