Minister Jet Bussemaker riep de oppositie in de Tweede Kamer op niet onnodig angst te zaaien over het leenstelsel.

“Als we niet oppassen, creëren we hier een angst die niet reëel is”, zei PvdA-minister Bussemaker donderdagavond tijdens het Kamerdebat over de onderwijsbegroting. Daar zou de toegankelijkheid van het hoger onderwijs niet bij gebaat zijn.

Bewuste studiekeuze

Het leenstelsel is volgens de minister een manier om meer geld vrij te maken voor het onderwijs en studenten bewuster te maken van hun studiekeuze. Om scholieren daarbij te helpen, moeten in de zomer van 2014 – als de basisbeurs is afgeschaft – alle opleidingen een ‘studiebijsluiter’ hebben met informatie over uitval, carrièreperspectieven en contacturen.

Bijdragen aan diploma

Wie een hbo- of wo-bachelor op zak heeft, verdient gemiddeld anderhalf tot twee keer meer dan een afgestudeerde met een mbo-diploma. De overheid mag deze groep best vragen meer bij te dragen aan het diploma dat hun dit hogere salaris oplevert, vindt de minister.

“We vragen studenten niet om het onderwijs te financieren. Dat doet de overheid nog steeds met gemiddeld zesduizend euro per student per jaar.” Volgens Bussemaker is dat ook meteen het grote verschil met de langstudeerboete waar haar eigen PvdA fel tegen van leer trok. Dat was in haar ogen een verhoogd collegegeld en dus een hogere bijdrage aan het onderwijs. “Dit kabinet vraagt van studenten een bijdrage aan het eigen levensonderhoud.”

Leenaversie

Volgens de minister blijkt uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau dat er maar weinig jongeren zijn die niet gaan studeren als de basisbeurs wordt afgeschaft. “Ook voor de lage inkomens lijkt leenaversie geen reden om af te zien van een opleiding”, aldus de minister. Verder voerde ze aan dat de deelname aan het hoger onderwijs de afgelopen jaren niet is gedaald in landen waar studenten minder geld van de overheid kregen.

“Op dit moment is de gemiddelde schuld van studenten uit lage inkomensgroepen anderhalf keer zo hoog als het gemiddelde”, rekende Michel Rog (CDA) de minister voor. “Hoe kunt u dan verdedigen dat lenen voor de lage inkomensgroepen geen probleem is?” Ook de PVV en SP zijn bang dat deze jongeren de dupe zullen worden.

Aanvullende beurs

Maar Bussemaker verzekerde de Kamerleden dat zij bij de uitwerking van haar plannen rekening zal houden met de toegankelijkheid van het onderwijs. “Het zou heel ernstig zijn als bepaalde groepen studenten niet meer gaan studeren, al verwacht ik dat niet.” Ze wees er ook op dat de aanvullende beurs blijft bestaan voor de lage en modale inkomens en dat een kwart van de studenten daarvan profiteert.

Een poging van Jasper van Dijk (SP) om de minister uit de tent te lokken met een verwijzing naar de geringe steun in de Eerste Kamer slaagde niet. “Ik heb nog niet gehoord dat de Eerste Kamer het leenstelsel definitief verwerpt”, aldus de minister. HOP