Regeringspartijen VVD en PvdA geven vandaag een sinterklaascadeautje aan dubbelstudenten. Die mogen hun tweede studie ook de komende jaren afmaken tegen het normale collegegeldtarief.

Sinds 2007 is het nogal duur om een tweede studie te volgen. De overheid betaalt nog maar één bachelor en één master. Maar dat leverde een probleem op voor dubbelstudenten: zodra zij de ene opleiding afrondden, zouden ze voor de tweede opeens duizenden euro’s extra moeten betalen.

Goedkope tweede studie

Je moet studenten niet ontmoedigen als ze twee studies tegelijk willen doen, vond toenmalig minister van Onderwijs Ronald Plasterk. Hij sprak met de onderwijsinstellingen af dat dubbelstudenten niet op kosten zouden worden gejaagd zodra ze hun eerste diploma op zak hadden. Die tweede studie zouden ze ook goedkoop mogen afmaken. Die afspraak is in 2010 al een keer verlengd met drie jaar. Als het aan VVD en PvdA ligt, gebeurt dat nog een keer. Dat vragen ze vandaag aan minister Jet Bussemaker tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer.

Geen giga-collegegeld voor ambitie

“We willen ambitieuze studenten die het vermogen hebben om twee studies tegelijk te doen niet opzadelen met giga-collegegeld”, zegt Mohammed Mohandis (PvdA). Studenten die al een diploma hebben en daarna aan een nieuwe opleiding beginnen, blijven overigens wel het instellingscollegegeld betalen.

‘Ongewenste gevolgen’

Hoewel de overheid niet betaalt voor tweede studies (behalve voor zorg- en onderwijsopleidingen), krijgen universiteiten en hogescholen op dit moment een tijdelijke subsidie van zes miljoen per jaar om de extra kosten voor deze groep dubbelstudenten op te vangen. Het huidige kabinet zou hiervoor, zoals verwacht, het potje van twintig miljoen kunnen gebruiken dat gereserveerd is voor het opvangen van ‘ongewenste gevolgen’ van het hoge instellingscollegegeld. HOP