Het ministerie van Onderwijs gaat gewoon door met de voorbereidingen voor het afschaffen van de basisbeurs. Een motie die opriep hiermee te stoppen kreeg vanmiddag niet genoeg stemmen in de Tweede Kamer.

SP, ChristenUnie en CDA dienden de motie in met de chaotische besluitvorming over de langstudeerboete in het achterhoofd. Ze wilden met hun motie voorkomen dat het ministerie van Onderwijs opnieuw onrust veroorzaakt met een maatregel die uiteindelijk niet doorgaat. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat het leenstelsel in zijn huidige vorm wordt goedgekeurd door de Eerste Kamer. Volgens NRC gaat het zeker niet door. “Gaan we over twee jaar de wet intrekking leenstelsel behandelen?”, vraagt SP-Kamerlid Jasper van Dijk zich af. Het voorbereiden en terugtrekken van de langstudeerboete heeft de overheid 12,3 miljoen euro gekost. De hele episode verdient volgens de drie partijen geen schoonheidsprijs.

Signaal

Net als coalitiepartijen PvdA en VVD, stemden ook de SGP, D66 en GroenLinks niet voor de motie. Hoewel de laatste twee partijen kritiek hebben op de kabinetsplannen, willen ook zij in principe van de basisbeurs af. De drie partijen zagen voor de stemming al aankomen dat de motie het niet zou halen. Toch vond Van Dijk het belangrijk om een ‘signaal’ af te geven: “Nu weten de coalitiepartijen dat zij in de Eerste Kamer krap zitten.”

Meerderheid Nederlanders tegen leenstelsel

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is een meerderheid van de Nederlanders tegen invoering van een leenstelsel. Dat blijkt uit het nieuwe Sociaal en Cultureel Rapport 2012. 4.000 mensen werden benaderd voor een enquête, waarvan er 3.359 de vragenlijst invulden.

Meer dan de helft van de ondervraagden is het ‘oneens’ of ‘helemaal oneens’ met de stelling dat de basisbeurs vervangen moet worden door een ‘lening met gunstige voorwaarden’. De voorstanders vormen minder dan dertig procent en de rest is neutraal.

Op de website StuderenMoetKunnen.nl verzamelen FNV Jong en de Landelijke Studenten Vakbond klachten over het afschaffen van de basisbeurs. Ook uit een eerste tussenstand van deze enquête blijkt dat een meerderheid van de studenten, scholieren en ouders niet zit te wachten op het leenstelsel. Ruim twee derde van de studenten en bijna driekwart van de scholieren en mbo’ers verwacht meer te moeten gaan werken als ze hun studiefinanciering moeten lenen. 93 procent van deze groep verwacht dat dit ten koste gaat van hun studie. HOP/TF