Studenten en docenten moeten ja of nee kunnen zeggen tegen de begroting van hun onderwijsinstelling. D66 zal deze week in de Tweede Kamer voorstellen dat zij instemmingsrecht krijgen.

Bestuurders moeten meer tegenspraak krijgen van hun eigen studenten en docenten, aldus D66-parlementariër Paul van Meenen. “Een bestuurder vindt huisvesting vaak bijzonder belangrijk, terwijl dat voor studenten en docenten bepaald niet de hoofdzaak is. Daarom moeten zij ook enige zeggenschap krijgen over de middelen.” Van Meenen kondigt zijn voorstel aan nu er een vernietigend rapport verschijnt over mbo-instelling Amarantis, waar de bestuurders zichzelf hebben verrijkt. Zulke kwesties wil Van Meenen met zijn voorstel voorkomen.

PvdA

Mogelijk krijgt hij steun van een Kamermeerderheid. “Ik vind het een sympathiek idee”, zegt Kamerlid Mohammed Mohandis, onderwijswoordvoerder van de PvdA. Maar hij wil eerst het uitgewerkte voorstel zien. “Er zitten wel wat haken en ogen aan.”

Kleine opleidingen

Het Interstedelijk Studenten Overleg is blij met het voorstel. “Sommige instellingen praten goed met hun medewerkers en studenten, maar bij andere zijn er wel problemen”, zegt voorzitter Thijs van Reekum. “Toen de Universiteit Utrecht met sterrenkunde stopte, waren studenten machteloos. Dat was echt een omstreden beslissing. Ik denk dat bestuurders minder makkelijk kleine opleidingen kunnen sluiten als studenten en docenten instemmingsrecht krijgen op de begroting.”

VSNU en VVD zijn kritisch

Maar niet iedereen is enthousiast. “Het is de vraag of wetgeving voor de hele onderwijssector het juiste antwoord is op de wanprestaties van enkele instellingen”, reageert universiteitenvereniging VSNU. Bestuurders zouden de adviezen van studenten en docenten toch al serieus nemen. Ook de VVD is kritisch. Kamerlid Pieter Duisenberg zegt tegen de Volkskrant: “Een bestuur moet ook weloverwogen, noodzakelijke maatregelen nemen die impopulair zijn bij leerlingen en docenten.”

Bang voor impasses tussen bestuur, studenten en docenten is Van Meenen niet. “Er is altijd nog de geschillencommissie. Maar zover hoeft het niet te komen. Docenten en studenten zijn verstandige mensen, die je kunt overtuigen als je goede argumenten hebt. Zo gaat het in de Tweede Kamer ook: we zijn het vaak oneens, maar we komen wel tot besluiten.” HOP