Net als GroenLinks willen 50Plus en de Onafhankelijke Senaatsfractie tegen het leenstelsel stemmen in de Eerste Kamer. Ook D66 twijfelt.

Het kabinet lijkt niet genoeg steun voor het leenstelsel te krijgen in de Eerste Kamer. Met dertig van de vijfenzeventig zetels zijn VVD en PvdA in de senaat afhankelijk van de oppositie. Dinsdagavond liet GroenLinks al weten tegen het leenstelsel te zullen stemmen. Gisteren gaven ook twee kleine fracties aan voor behoud van de basisbeurs te zijn. De grote oppositiepartijen CDA, PVV en SP zijn sowieso tegen het leenstelsel. Ook de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie schreven in hun verkiezingsprogramma’s dat ze de basisbeurs niet kwijt willen.

50Plus

De nieuwe partij 50Plus heeft één zetel in de senaat en wil de basisbeurs behouden. Dat is niet omdat vijftigplussers anders de studiekosten voor hun kinderen moeten betalen, laat Tweede Kamerlid Norbert Klein weten. “De hele samenleving heeft er profijt van als iemand hoogopgeleid is. De kosten voor een opleiding moet je niet alleen bij de student leggen.”

Onafhankelijke Senaatsfractie

Ook Kees de Lange, die in zijn eentje de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) vormt,  kan “niet enthousiast worden” van de kabinetsvoorstellen voor een sociaal leenstelsel. “Ik heb natuurlijk de plicht om onbevooroordeeld te kijken en ik beoordeel wetsvoorstellen dan ook op het moment dat ze er zijn. Maar zoals het er nu uitziet, stem ik tegen. Het kabinet vraagt van studenten een enorme investering, terwijl de vooruitzichten op werk op dit moment niet gunstig zijn. Dat noem ik geldklopperij.”

D66

Zelfs de steun van D66, waar het kabinet op rekent, is allerminst zeker. “Ik begrijp dat u die vraag stelt”, zegt senator Joris Backer. “Wij zijn in beginsel voor een leenstelsel, maar het geld moet dan wel grotendeels terug naar het hoger onderwijs en zo staat het niet in de plannen. De streep die GroenLinks heeft getrokken, komt misschien wat vroeg, maar wij denken in dezelfde richting. Wij willen meer geld uittrekken voor het onderwijs dan de regering doet.”

SGP    

Alleen SGP-senator Gerrit Holdijk wil er nog niet op vooruitlopen. “Ik heb er zelf nog geen uitgesproken opinie over op dit ogenblik. Laten we eerst eens kijken hoe het wetsvoorstel in de Eerste Kamer belandt. Er kan nog van alles mee gebeuren in de Tweede Kamer. Het is een beetje voorbarig van GroenLinks om er nu al een uitspraak over te doen.”

Toch is het misschien wat vroeg om hoopvol te zijn. De langstudeerboete dreigde ook vast te lopen in de Eerste Kamer. Uiteindelijk stemde de senaat toch in met de wet. HOP/TF