Na tien jaar politieke strijd gaan bestuurders in het hoger onderwijs werkelijk minder verdienen. De Eerste Kamer stemde gisteren in met een wet die het salaris in de publieke sector vanaf 2013 aan banden legt.

Het maximumsalaris voor universiteitsbestuurders wordt 217 duizend euro, voor hbo-bestuurders ligt het vanaf januari op 194 duizend euro. Dit is inclusief vergoedingen, pensioenpremies en bonussen.  

Verder omlaag

Deze wet, die is aangenomen na tien jaar steggelen, is nog maar de eerste stap. Het huidige kabinet wil de maximumvergoeding namelijk verder verlagen naar 172 duizend euro: het bedrag dat een minister krijgt. Bovendien moeten alle medewerkers, dus ook hoogleraren, onder de maximumvergoeding gaan vallen. Dit is nu nog niet het geval. Uit overzichten van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat heel wat hoogleraren boven de norm voor onderwijsbestuurders verdienen, vooral in academische ziekenhuizen.

Plasterk

Omdat de nieuwe wet niet voldoet aan de eisen van het huidige kabinet, vonden sommige senatoren dat het wetsvoorstel beter ingetrokken kon worden. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk zei echter tegen de Eerste Kamer dat dit “een verkeerd signaal” zou zijn. Toen hij minister van Onderwijs was in het kabinet Balkenende IV streed Plasterk al tegen de hoge salarissen van onderwijsbestuurders. Bang dat topbestuurders vanwege het lagere salaris niet meer in het onderwijs willen werken, is hij niet. “Flauwekul”, zei Plasterk tegen nu.nl. “Er zal heus wel eens iemand zijn die zegt: als ik het daarvoor moet doen, dan liever niet. Oké, dan zoeken we iemand anders.” HOP