Steeds meer vrouwen vinden hun weg naar de top. Vertoont het zogenaamde ‘glazen plafond’ barsten? Volgens Alice Eagly is de metafoor sowieso onzin.

“Het ‘glazen plafond’ suggereert dat vrouwen massaal tot net onder de top reiken en dan niet verder komen. De meeste studies tonen juist aan dat de ongelijkheid veel eerder begint”, zegt Alice Eagly, hoogleraar Sociale Psychologie aan Northwestern University. We kunnen de uitdagingen waarmee vrouwen in hun carrière te maken krijgen beter zien als een labyrint. Ontmoedigend en verwarrend, want het is ingewikkeld om de weg naar de top te vinden. “Maar ook positiever en eerlijker dan het ‘glazen plafond’”, zegt Eagly, “het geeft een beter beeld van de werkelijke problemen, maar suggereert niet dat het onmogelijk is om de top te bereiken.”

Lange weg te gaan

Er is volgens Eagly nog een lange weg te gaan in het bestrijden van ongelijkheid. Vrouwen hebben nog steeds te maken met onbewuste discriminatie. Ook de structuur van organisaties en de traditionele rolverdeling in het gezin helpen hun carrières niet vooruit. “Nergens ter wereld kunnen we spreken van gelijkheid. Ik ken geen landen waar het echt helemaal goed gaat.”

Eredoctoraat

Eagly ontving tijdens de Dies Natalis op 8 november een eredoctoraat voor haar werk op het gebied van vrouwelijk leiderschap. EM sprak haar over de metaforen van het ‘glazen plafond’ en het labyrint, de obstakels waar vrouwen in hun carrière tegenaan lopen en de oplossingen voor discriminatie. Lees het hele interview donderdag in het nieuwe Erasmus Magazine. TF