Ongeveer 10 fte’s aan banen gaan er verdwijnen bij de Erasmus School of Law. De faculteitsraad bespreekt het concept-reorganisatieplan op 16 november.

De faculteitsraad kan het concept-reorganisatieplan goedkeuren, of het bestuur vragen om het plan aan te passen. Vanwege de vertrouwelijkheid van het stuk kent EM de inhoud niet, maar decaan Maarten Kroeze verwacht dat er 10 fte’s aan banen zal moeten verdwijnen. Hoeveel werknemers dit besluit raakt is niet bekend. De faculteit streeft ernaar om de hele procedure uiterlijk op 1 januari 2016 afgerond te hebben.

Als de faculteitsraad akkoord gaat met het concept-reorganisatieplan, wordt dat definitief, en zal het bestuur met een personeelsplan komen: welke functies gaan verdwijnen en welke medewerkers horen daarbij? Op dat moment zullen de betrokkenen daar ook over worden geïnformeerd.

Slechtnieuwsgesprek

Om het personeel van de faculteit voor te bereiden op een eventuele slechte boodschap hielden de vakbonden, verenigd in EUROPA (Erasmus Universiteit Rotterdam Overleg Personele Aangelegenheden) op 6 november een informatiebijeenkomst. De ongeveer twintig aanwezige medewerkers – de meesten rond de vijftig jaar – kregen informatie over hoe ze zich het beste konden opstellen bij een ‘slechtnieuwsgesprek’. “

Neem iemand van een vakbond of een ander mee en teken nog niets”, tipt voorzitter van EUROPA Jan Sirks, “want zoiets is een emotionele gebeurtenis.” Volgens hem is het verstandig om nu lid te zijn of te worden van een vakbond, want je weet nooit wanneer je in een ontslagsituatie terechtkomt. “Als je na de ontslagaanzegging lid wordt, kan een vakbond minder doen voor je.”

Reden reorganiatie

Door de invoering van het nieuwe kleinschalige onderwijsmodel en een structurele vermindering van de Rijksbijdrage vanaf 2015 ziet de faculteit zich genoodzaakt banen te schrappen. LJ