Een groot deel van de oppositie wil dat het kabinet afziet van de plannen om de gratis ov-studentenkaart af te schaffen.

De oppositie is niet te spreken over de plannen van VVD en PvdA om het gratis openbaar vervoer voor studenten af te schaffen. SP, D66, CDA en PVV willen dat de plannen om de studentenkaart af te schaffen worden ingetrokken, meldt het ANP.

Volgens de onderwijswoordvoerders van de vier partijen worden studenten onnodig op kosten gejaagd en komt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar. GroenLinks wilde het reisrecht juist uitbreiden in haar verkiezingsprogramma. Het lijkt erop dat het afschaffen van het gratis openbaar vervoer voor studenten op verzet gaat stuiten in de Eerste Kamer, waar de regeringspartijen geen meerderheid hebben.

Geen breekpunt

Toch is de ov-studentenkaart niet heilig bij de oppositie. Alleen SP en PVV willen alles bij het oude laten. D66 zou de ov-studentenkaart graag vervangen door een trajectkaart en het CDA wil studenten een kaart geven waarmee ze maandelijks voor zestig euro kunnen reizen naar college of stageplek. Met steun van het CDA zou het kabinet een meerderheid in de Eerste Kamer hebben.

Combinatie met leenstelsel

Bovendien kunnen senatoren hun eigen afwegingen maken. “Ik kan daar niet over speculeren”, zegt CDA-parlementariër Michel Rog. “De kabinetsplannen voor de ov-studentenkaart bekijken we in samenhang met de invoering van het leenstelsel”, legt hij uit. “Ik vind de combinatie van die plannen slecht voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, maar het CDA is niet per definitie tegen een versobering van het reisrecht voor studenten.” HOP/TF