Op donderdag 8 november hervatten de vakbonden en de VSNU na bijna een jaar de cao-onderhandelingen. Wat is de inzet?

In december 2011 liepen de cao (collectieve arbeidsovereenkomst)-gesprekken vast. De doodsteek in de besprekingen was de eis van de bonden om een zogenaamde resultaatverplichting bij ontslag in te voeren. Kort gezegd houdt dat in dat een ontslag door reorganisatie of opheffing van de functie pas werkelijkheid is wanneer de betrokkene ander werk heeft gevonden. Dat ging de universiteiten echter te ver. Het overleg werd opgeschort, met als gevolg dat de laatste cao – afkomstig uit 2010 – nog steeds geldt. De vakbonden besloten de achterban te raadplegen door een enquête te houden onder de werknemers.

De inzet

Het belangrijkste en moeilijkste punt in de onderhandelingen wordt de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (BWNU). Werknemers van universiteiten hebben onder sommige voorwaarden recht op een aanvullende of aansluitende uitkering, bovenop hun WW-uitkering. De VSNU wil de BWNU versoberen. Maar de vakbonden willen daarvoor in ruil een betere begeleiding van werk naar werk, het liefst een resultaatverplichting.

Een andere belangrijke eis van de vakbonden is een loonsverhoging. Sinds de laatste cao, uit 2010, staan de lonen al stil. In 2010 kreeg iedereen een eenmalige uitkering van 500 euro bruto, op basis van een fulltime functie, maar sindsdien heeft er zelfs geen inflatiecorrectie plaatsgevonden. De universiteiten zien de seniorenregeling graag verdwijnen. Deze regeling biedt werknemers na hun 59e de mogelijkheid om minder uren te gaan werken zonder er in salaris op achteruit te gaan.

 

Openingen

De resultaten van het onderzoek naar de werknemersvoorkeuren bieden wellicht enkele openingen voor de nieuwe onderhandelingen. Uit dit onderzoek blijkt dat 55 procent van de werknemers een hoger cao-loon wil. Er is weinig verzet tegen een versobering van de seniorenregeling, ook onder 55+’ers wil minder dan de helft deze regeling behouden. Opvallend is dat de zogenaamde resultaatverplichting weinig populair is onder werknemers. Wel willen ze graag dat universiteiten zich flink inspannen bij een ontslag. Een heikel punt blijft de BWNU, blijkt ook uit het onderzoek. 54 procent kiest voor handhaving van deze regeling. TF