Alle studenten die in september 2014 aan een bachelor- of masteropleiding beginnen, lopen hun basisbeurs mis.

VVD en PvdA schrijven dat het leenstelsel alleen voor nieuwe studenten zal gelden, die in september 2014 met hun opleiding beginnen. Ze geven de huidige studenten een zogenoemde cohortgarantie: zij zullen hun basisbeurs niet halverwege hun opleiding kwijtraken.

Maar deze cohortgarantie geldt nadrukkelijk alleen “binnen de bachelorfase respectievelijk binnen de masterfase”. Dus ook wie nu studeert en in september 2014 aan een masteropleiding begint, geldt als nieuwe student en heeft niet langer recht op een basisbeurs.

Duur, duurder, duurst

De basisbeurs is 3.200 euro per jaar voor uitwonende studenten. Wie een tweejarige masteropleiding wil volgen, loopt vanaf september 2014 dus 6.400 euro mis. Geneeskundestudenten, die drie jaar over hun masteropleiding doen, gaan er 9.600 euro op achteruit. Ze kunnen het geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs.

‘Niet uit te leggen aan studenten’

De opbrengst van de bezuiniging op de studiefinanciering gaat blijkens het regeerakkoord naar wetenschappelijk onderzoek, het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. Slechts een klein deel van het geld blijft behouden voor het hoger onderwijs, maar het is nog niet duidelijk wat ermee gebeurt. “Dat is aan studenten niet uit te leggen”, stelt voorzitter Sijbolt Noorda.

Waarschijnlijk is het bedoeld om het collegegeld voor dubbelstudenten laag te houden: zij mogen hun tweede studie tegen het gewone tarief afmaken. HOP