Het nieuwe kabinet wil de salarissen van ministers niet verhogen. Daardoor gaan ook bestuurders van universiteiten en hogescholen minder verdienen. Het verlaagde salarismaximum gaat ook gelden voor hoogleraren.

De Tweede Kamer had nog maar net een wet aangenomen die het maximumsalaris aan banden zou leggen. Ambtenaren en semi-publieke bestuurders mochten hooguit 223 duizend euro verdienen, inclusief vergoedingen en pensioenpremies. Voor universiteitsbestuurders was 217 duizend euro het bezoldigingsmaximum en voor hbo- en mbo-bestuurders lag dit op 194 duizend euro. De Eerste Kamer zou er op 6 november over stemmen, maar waarschijnlijk wordt het wetsvoorstel op de valreep ingetrokken.

Regeerakkoord

Het nieuwe kabinet vindt die bedragen namelijk te hoog, blijkt op pagina 42 van het regeerakkoord. Daar staat dat het salaris van bewindspersonen niet wordt verhoogd. “In lijn hiermee passen we het wetsvoorstel normering topinkomens aan, dat betrekking heeft op de salarissen in de (semi-) publieke sector. De norm wordt 100 in plaats van 130 procent van een ministersalaris.”

Fors minder salaris

Daarvan uitgaand zou er niet 223 duizend, maar hooguit 172 duizend euro verdiend mogen worden. Het is niet duidelijk of diezelfde norm ook voor het hoger onderwijs gaat gelden of dat daar, net als in het oude voorstel, minder zal worden verdiend.

Hoogleraren

Het nieuwe kabinet wil bovendien dat de nieuwe norm niet alleen voor topfunctionarissen gaat gelden, maar voor alle medewerkers, inclusief de hoogleraren. Alleen “als dat noodzakelijk is” kan er een uitzondering worden gemaakt. Uit de overzichten die het ministerie van Binnenlandse Zaken jaarlijks publiceert, blijkt dat veel hoogleraren boven de norm verdienen, vooral bij de academische ziekenhuizen. Ook veel bestuurders verdienen flink te veel, zie hier de top 15 best boerende onderwijsbestuurders. HOP/TF