De besturen van de Nederlandse universiteiten en demissionair staatssecretaris Zijlstra ondertekenden maandag de prestatieafspraken. Daarmee bezegelden de universiteiten de afspraak dat een deel van hun financiering afhankelijk wordt van afgesproken targets.

Vorige maand oordeelde een reviewcommissie onder leiding van Frans van Vught, oud-bestuurder van de Universiteit Twente, over de prestatieafspraken. De plannen van de EUR kregen van de commissie Van Vught 14 van de 20 punten en de score ‘goed’. De afspraken gaan onder andere over het aantal contacturen, het terugbrengen van de uitval van studenten in het eerste jaar en hogere slagingspercentages.

Schraalhans

Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr reageerde kritisch op het oordeel van de reviewcommissie in haar blog. Zo had ze graag meer positieve feedback op de ingezette koers gehad en ziet ze in het oordeel van Van Vught weinig expliciete erkenning voor de plannen. Van der Meer Mohr lijkt weinig optimistisch over de toekomst: “Schraalhans zal naar alle verwachting ook in de komende jaren nog keukenmeester blijven.” TF