Gratis openbaar vervoer voor studenten wordt binnenkort afgeschaft. De OV-studentenkaart zal worden omgezet in een kortingskaart.

Het afschaffen van de gratis OV-studentenkaart is de grootste verrassing in het regeerakkoord, dat zojuist is gepubliceerd. Onduidelijk is per wanneer deze regel in gaat; op de ene pagina staat 2015, op een andere wordt 2016 gemeld. Minder verrassend is dat inderdaad  de basisbeurs verdwijnt, maar dat de aanvullende beurs behouden blijft, zoals afgelopen weken al één voor één naar buiten druppelde. Wel hebben de VVD en de PvdA het voornemen om de opbrengsten van de veranderingen in de studiefinanciering te investeren in onderwijs en onderzoek.

Duur grapje

Voor nieuwe studenten zullen de komende jaren niet meevallen. Met het omzetten van de basisbeurs in een lening was de verwachting dat een deel van de studenten langer in ‘hotel mama’ zou blijven wonen, maar nu blijkt dat ook het gratis openbaar vervoer verdwijnt lijkt dat ineens minder lucratief. Spoorknorren moeten hun OV-kosten gaan lenen bij DUO. Bovenop deze maatregelen geldt ook nog eens dat het nieuwe kabinet de zorgtoeslag wil afschaffen, de zorgpremie wordt inkomensafhankelijk.

Investeringen

Tegenover de bezuinigingen staan ook investeringen. Zo komt er 100 miljoen euro extra beschikbaar voor fundamenteel onderzoek. Van de opbrengsten van de bezuinigingen op de stufi lijkt het grootste gedeelte geïnvesteerd te worden in het mbo en het primair en voortgezet onderwijs. Investeringen in het onderwijs op hogescholen en universiteiten zijn niet te vinden in het regeerakkoord.

Selectie

Selectie aan de poort wordt voorlopig niet uitgebreid. Het blijft toegestaan voor University Colleges, studies waar meer aanmeldingen dan opleidingsplaatsen zijn en opleidingen met bijzondere toelatingseisen. Ook is in het regeerakkoord te lezen dat er minder opleidingen komen in het hoger onderwijs: “De doelmatigheidswinst van het ingezette beleid om te komen tot een efficiënter opleidingenaanbod komt ten goede aan de algemene middelen.” In normaal Nederlands betekent dat niet veel goeds voor de kleinere Letterenopleidingen in het land. TF