Negen faculteitsverenigingen gaan intensief samenwerken. Onder de noemer Koepel Organisatie Rotterdamse Faculteitsverenigingen (KORF) willen zij van elkaar leren en met één stem naar buiten treden over zaken die alle faculteitsverenigingen aangaan.

Gezamenlijk optreden

STAR, EFR, JFR, Cedo Nulli, MFVR, FBMG, ERA, Histartes en het Econometrisch Dispuut verenigen zich in het nieuwe overlegorgaan de KORF. “Het idee is eigenlijk vorig jaar al ontstaan. Er stonden ons toen zaken als Nominaal is Normaal en de langstudeerboete te wachten”, vertelt JFR-voorzitter Lennard van den Berg. “Door met de andere faculteitsverenigingen te vergaderen kunnen we gezamenlijk onze mening overbrengen aan bijvoorbeeld het College van Bestuur of de Universiteitsraad. En als de universiteit de verenigingen ergens over wil inlichten kunnen ze dat direct via de KORF doen.”

Daarnaast willen de verenigingen door het overleg van elkaar leren. “De JFR zou bijvoorbeeld best een keer een bedrijfskundige blik van STAR kunnen gebruiken en ik kan me voorstellen dat een andere vereniging iets heeft aan onze juridische invalshoek”, aldus Van den Berg.

Proactiviteit

Inspraak krijgen gaat de nieuwe koepel vooralsnog te ver. “Maar proactiviteit zoeken we zeker”, stelt de JFR-voorzitter. De verenigingen willen maar al te graag hun mening laten horen. “Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe studentenpaviljoen. De mensen die daar bezig zijn met de inrichting willen graag dat de KORF ook meedenkt.”

De KORF bestaat uit de voorzitters van de verschillende faculteitsverenigingen en komt vier keer per jaar bij elkaar. Op vrijdag 26 oktober zal de KORF officieel van start gaan. TF