Er zijn problemen met de financiering van de Erasmusbeurzen. Maar er is geen reden tot paniek verzekert Sabine Galjé van het Nationaal Agentschap, de instantie die het budget verdeelt.

Tijdelijk kastekort

Volgens Galjé is er sprake van een tijdelijk kastekort. “De Europese Commissie heeft meer budget toegezegd dan dat ze op dit moment heeft. Daarom moeten de lidstaten bijstorten.” Of die daartoe bereid zijn kan ze niet zeggen. “Daar hebben wij bij het agentschap geen zicht op.”

Geen stop

Universiteiten en hogescholen kunnen dit collegejaar gewoon doorgaan met het uitdelen van de Erasmusbeurzen. “Wij hebben een contract met de Commissie en gaan er vanuit dat het in orde komt. Dat is ook wat we de instellingen hebben laten weten.”

 

De contracten voor de Erasmusbeurs gaan per academisch jaar. De grootste bulk van het budget heeft het agentschap al ontvangen. Het eerste voorschot is inmiddels aan de instellingen uitgekeerd. Galjé: “Voor beide semesters gaat het in totaal om dertien miljoen euro waarvan we al 70 procent binnen hebben. Mochten er problemen ontstaan met die laatste 30 procent dan denk ik dat we samen met het ministerie wel tot een oplossing komen.”

Nieuwe begroting

Het alternatief, dat de contracten met de 52 deelnemende instellingen straks moeten worden opengebroken, is onwaarschijnlijk. De meerjarige begroting van de Europese Commissie eindigt in 2013 en de begroting voor 2014-2020 is nog niet vastgesteld. Galjé kan zich voorstellen dat er dan wat verandert als er minder budget is. Bijvoorbeeld dat de Erasmusbeurs iets omlaag gaat, maar niet dat deze verdwijnt. “Het Erasmusprogramma bestaat al 25 jaar, tot algemene tevredenheid.”

Via Erasmus kunnen studenten een uitwisselingsprogramma volgen bij zesduizend Europese instellingen. Die rekenen geen collegegeld en de student kan de eigen studiefinanciering behouden. De beurs van 220 euro per maand wordt verstrekt bij een verblijf van minimaal drie en maximaal twaalf maanden.

LSVb

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vreest voor het voortbestaan van de Erasmusbeurs. Voorzitter Kai Heijneman is bang dat de lidstaten niet bereid zijn om de portemonnee te trekken en het tekort op de EU-begroting te dekken. “Zeven landen – waaronder Nederland – hebben al aangegeven geen extra geld uit te willen trekken.” Dinsdag komt de Europese Commissie met een voorstel om dit probleem op te lossen. “Als ze niet inzien hoe belangrijk de Erasmusbeurs is, zou het kunnen dat er straks minder beurzen kunnen worden uitgegeven, of dat de vergoeding lager wordt”, aldus Heijneman. De bond doet dan ook een oproep aan politici om zich hard te maken voor het behoud van de buitenlandbeurs. HOP/TF