De langstudeerboete is definitief van tafel. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de plannen van VVD en PvdA voor de begroting van volgend jaar. Geen enkele andere partij stemde met hen mee.

Bij de financiële beschouwingen hadden Ronald Plasterk (PvdA) en Mark Harbers (VVD) samen een beknopte motie ingediend: “De Kamer, gehoord de beraadslaging, stemt in met het deelakkoord begroting 2013 (33 410, nr. 12), en gaat over tot de orde van de dag.”

Brief

VVD en PvdA willen de langstudeermaatregel meteen terugdraaien, hebben ze afgesproken in hun ‘deelakkoord’. Nu ze hun motie over dat akkoord door de Tweede Kamer hebben geloodst, zal staatssecretaris Zijlstra een brief aan de hogeronderwijsinstellingen versturen.

Die brief komt naar verwachting vanmiddag nog. Daarin zal staan dat de instellingen kunnen stoppen met het uitvoeren van de langstudeermaatregel. Ze mogen vooruitlopen op de wetswijziging die nog moet volgen.

Nog veel vragen

Er resten vooral technische vragen over het terugdraaien van de maatregel. Wanneer krijgen de studenten terugbetaald? Hoe snel kunnen onderwijsinstellingen de bedragen van de automatische incasso veranderen? Hogescholen en universiteiten hebben afgesproken dat ze hun studenten hierover op hetzelfde moment zullen informeren.

Terugbetalen geld voor 1 december

Studenten die de langstudeerboete hebben betaald, krijgen die voor 1 december terug. Dat heeft staatssecretaris Zijlstra vandaag gezegd.

Update: geen rente op lening boete

Studenten hoeven geen rente te betalen over leningen die ze bij DUO hebben afgesloten voor de langstudeerboete. Maar dan moeten ze hun lening snel terugstorten, laat staatssecretaris Zijlstra weten.

Langstudeerders die met hun opleiding waren gestopt vanwege de boete, mogen zich van Zijlstra alsnog inschrijven. Hij gaat ervan uit dat de instellingen zullen meewerken aan “gerechtvaardigde verzoeken van studenten”. HOP