Voor studenten wordt het in 2020 moeilijk om een kamer te vinden in Rotterdam. Door het toenemende aantal nieuwe studenten krijgt de stad een kamertekort. Dat blijkt uit de Monitor Studentenhuisvesting 2012 dat eind september gepresenteerd werd.

Volgens de Monitor neemt de komende acht jaar het totaal aantal studenten met 85.000 toe. Het aantal WO-voltijdstudenten neemt toe met 32.000. De bron voor deze cijfers is de door het Ministerie van OC&W naar buiten gebrachte Referentie Raming 2012. Daarin staat ook hoeveel studenten er in Rotterdam bij komen. In oktober 2011 telde de stad 53.000 studenten, maar dat zal in de komende jaren oplopen tot 59.000. Op dit moment is er nog geen woningtekort in Rotterdam omdat slechts 23% van de studenten in Rotterdam uitwonend is, blijkt uit de Kamernoodinventarisatie van het LSVb.

Overal groeit aantal studenten

In alle steden groeit in 2020 het aantal studenten. Koploper is Amsterdam met een groei van ruim 20.000 studenten. In Utrecht komen er naar verwachting 7.500 nieuwe studenten bij en in Groningen 6.700.

Huidige woningnood

Als het lukt om 33 duizend extra kamers te realiseren, is de huidige woningnood onder studenten nog niet opgelost. In de enquête voor de nieuwe monitor gaven 56 duizend studenten aan dat ze op kamers zouden willen wonen in de stad waar ze studeren. Dat cijfer is waarschijnlijk nog aan de lage kant, omdat de enquête in mei werd afgenomen; dan is de kamernood minder hoog dan in september.

Vestia Rotterdam heeft meegewerkt aan de Monitor en zal de volgende keer in EM reageren op het rapport. CW/HOP