Woensdag reiken studenten een manifest voor een duurzamer hoger onderwijs uit aan de bestuurders van hogescholen en universiteiten. Inmiddels hebben al meer dan 2400 mensen het Manifest van Morgen ondertekend.

Manifest van Morgen

In het Manifest van Morgen roepen de studenten bestuurders op om binnen vier jaar duurzaamheid te integreren in het onderwijs. Zo willen ze bijvoorbeeld inbedding van vakken over duurzaamheid in het curriculum en verwachten ze dat scripties en stages over duurzame ontwikkeling worden gestimuleerd. Een paar uur na de lancering van het manifest waren al vijfhonderd handtekeningen verzameld.

Dag van de Duurzaamheid

Op woensdag 10 oktober wordt op initiatief van Urgenda de Dag van de Duurzaamheid georganiseerd. Gedurende de dag worden er door heel Nederland activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor duurzaamheid. Studentenorganisatie Morgen doet dat door een duurzaamheidsmanifest uit te reiken aan hogeronderwijsbestuurders.

Woensdag wordt het manifest overhandigd in het Academiegebouw in Utrecht. Daar zullen Jan Peter Balkenende, Herman Wijffels (hoogleraar Duurzaamheid en maatschappelijke verandering) en prof. dr. Bert van der Zwaan (rector magnificus van de Universiteit Utrecht) in debat gaan met de zaal over de implementatie van duurzaamheid in het hoger onderwijs. TF