De langstudeerboete verdwijnt toch. Wie de boete al heeft betaald, krijgt het geld terug. Dat hebben Mark Rutte en Diederik Samsom zojuist beloofd tijdens een persconferentie.

Deelakkoord

In het deelakkoord tussen de formerende partijen VVD en PvdA is te lezen dat de maatregel met terugwerkende kracht wordt geschrapt. Al betaalde boetes worden zo snel mogelijk – uiterlijk begin 2013 – terugbetaald aan studenten. Het terugbetalen van de langstudeerboete gaat ongeveer 250 miljoen euro kosten.

Leenstelsel

Over het gevreesde alternatief, een sociaal leenstelsel, werd vanmiddag met geen woord gerept. Zowel de VVD als de PvdA is voorstander van het afschaffen van de studiefinanciering. Een daarvoor in de plaats komend leenstelsel zou studenten gemiddeld 13 duizend euro gaan kosten.

Opgelucht

Studentenorganisaties zijn opgelucht door het deelakkoord. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) geven in een persbericht aan verheugd te zijn met het terugdraaien van de boete. Karlijn Ligtenberg, vice-voorzitter van de LSVb: “Wij zijn blij dat de politiek inziet dat de boete niet gaat werken. Het is heel goed dat studenten die al betaald hebben ook worden gecompenseerd en de boete terugkrijgen.” TF