Fraude met diploma’s wordt moeilijker, nu op 1 november het diplomaregister online komt. Daarin staan alle diploma’s die behaald zijn aan Nederlandse onderwijsinstellingen.

Zes jaar geleden doken er verhalen op over vervalste diploma’s waarmee jongeren zich konden aanmelden bij de vervolgopleidingen van hun keuze. De vervalsers boden hun diensten zonder schaamte op Marktplaats.nl aan. De nepdiploma’s waren soms niet van echt te onderscheiden.

Database

Daarom werd het diplomaregister bedacht: een database met alle diploma’s die in Nederland zijn behaald bij bekostigde onderwijsinstellingen. Na enkele kritische vragen over privacy en beveiliging zijn de Tweede en Eerste Kamer uiteindelijk akkoord gegaan.

Vertraging

Eigenlijk zou het register al op 1 januari van dit jaar gelanceerd zijn, maar er trad vertraging op. De gegevens die DUO sinds het begin van de jaren negentig bewaart, waren niet bedoeld voor een register. Daarom waren ze niet altijd duidelijk genoeg. De data moesten eerst bijgewerkt worden.

Niet altijd eenduidig

Omdat de diplomagegevens niet met het oog op een register waren verzameld, was de informatie niet altijd eenduidig, meldt staatssecretaris Zijlstra aan het parlement. “Dit bleek in de afrondende fase van het diplomaregister. Het belang van eenduidigheid prevaleerde boven het snel invoeren van het diplomaregister. De gegevens zijn nu gecorrigeerd.” HOP