Ook als er over twee jaar een sociaal leenstelsel is ingevoerd, zijn de huidige studenten nog niet van de langstudeerboete af. Wie nu onder het nieuwe regime valt komt daar niet meer onderuit, als het aan staatssecretaris Zijlstra ligt.

De VVD’er schreef dit vrijdag 7 september in antwoord op vragen van een bezoeker van de website FOK!Forum. Wat gebeurt er met studenten die nu staan ingeschreven als straks de basisbeurs wordt afgeschaft en daarvoor een leenstelsel in de plaats komt, wilde ‘Repelsteeltju’ van hem weten.

Zijlstra verwacht dat zo’n leenstelsel op zijn vroegst in september 2014 kan worden ingevoerd. Wie voor die tijd met zijn studie is begonnen, blijft wat hem betreft voor altijd onder de langstudeermaatregel vallen.

Hij wil niet dat de boete met terugwerkende kracht wordt afgeschaft, want dan loopt de overheid geld mis. Een langstudeerboete levert direct geld op, terwijl het geld dat studenten gaan lenen als ze geen basisbeurs meer krijgen pas jaren later wordt terugbetaald. HOP