Met de verkiezingen in zicht worden er door het land debatten georganiseerd. In Den Haag organiseerde SJN (Samenwerkende Jongerenraden Nederland) 29 augustus een debat specifiek gericht op belangen voor jongeren. EM was erbij.

Volgens SJN-vicevoorzitter Thom van Woerkom (19) moeten studenten beseffen dat stemmen op een partij die voor hen de beste belangen heeft, wel degelijk invloed heeft.  “Veel jongeren stemmen niet. Vorige verkiezingen gingen maar 6 op de 10 jongeren naar de stembus. ”

Toekomst

Politici vinden jongeren ‘de toekomst’, maar wat bedoelen zij hier mee? Woordvoerders van zeven deelnemende partijen – GroenLinks, D66, het CDA, de VVD, de PvdA, de SP en de Christen Unie – hielden een vurig debat over hun jongerenbeleid. De conclusies per onderwerp op een rij:

Studiefinanciering

Het CDA en de SP willen de basisbeurs behouden. De andere partijen beargumenteren de noodzaak van een sociaal leenstelsel in het kader van het terugdringen van het begrotingstekort. Naast een sociaal leenstelsel wil GroenLinks ook de basisbeurs verlagen. Om studenten met ouders met een lager inkomen tegemoet te komen pleit GroenLinks ook voor verlaging van het collegegeld met 500 euro en een verhoging van de aanvullende beurs met 100 euro.

Wonen

De SP wil de ‘villasubsidie’, oftewel hypotheekrenteaftrek,  drastisch afbouwen. GroenLinks, de Christen Unie, de  PvdA en D66 zijn het daar in grote lijnen mee eens. Voornamelijk starters moeten makkelijker een huis kunnen kopen.

Arbeidsmarkt

Dat er banen gecreëerd moeten worden, dat vindt iedereen. De SP wil investeren in betere lonen voor jongeren. Het CDA, D66, de VVD willen de arbeidsmarkt in beweging brengen door flexibiliteit en versoepeling van het ontslagrecht. De PvdA zegt dat deze maatregelingen juist de positie van jongeren verslechterd.

Zorg

Zorg wordt duurder. GroenLinks, de PvdA en de SP vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Het debat tussen de VVD en de SP levert een bijzondere uitkomst. In tegenstelling tot de uitspraak van premier Rutte dat het eigenrisico gelijk blijft, verklaart de woordvoerder van de VVD dat de totale eigen kosten wel omhoog gaan.  Naast het eigen risico van 350 euro wil de VVD een extra eigenbijdrage instellen van maximaal 150 euro waaronder bijvoorbeeld huisartsenbezoeken vallen. NdB