Fulltime bestuurders van studenten- en studieverenigingen kunnen sinds 1 september een pauze nemen in hun studie. Dat scheelt een jaar collegegeld betalen en een extra uitloopjaar, dus minder kans op een langstudeerboete.

Het inlassen van een pauzejaar heeft ook nadelen voor de ‘studentbestuurder’, want die heeft in dat bestuursjaar geen recht op de ov-studentenkaart, geen basis- en aanvullende beurs en kan niet lenen bij DUO. Ook mag hij of zij geen vakken volgen, dus een openstaand vak afmaken kan niet.  En in theorie zou een studentenhuisvester de bestuurder na een half jaar zelfs uit zijn of haar kamer kunnen zetten, omdat die geen student meer is.

Lobbyen heeft effect

Om deze redenen zal niet elke fulltime bestuurder automatisch kiezen voor een jaar geen collegegeld betalen, maar het is fijn dat de optie er nu is. Dat vindt Ruben Woelders, preses van de Rotterdamse Kamer van Verenigingen. Hij is blij dat zijn gelobby bij de universiteit effect heeft gehad. “Het zou ontzettend onterecht zijn als studenten die niet nominaal lopen, door een fulltime bestuursjaar extra kans hebben op een boete van drieduizend euro, bovenop het normale collegegeld.” Voor hen zal het door de regeling makkelijker worden om de afweging te maken, denkt Woelders.

Onterecht

Dat onderschrijven de aanjagers van het collegegeldvrij besturen in de Tweede Kamer: Anne-Wil Lucas (VVD) en Boris van der Ham (D66). Zij vonden het ook onterecht dat fulltime studentbestuurders voor niets collegegeld moeten betalen, en extra kans maken op een langstudeerboete, die – vooralsnog – blijft bestaan. Zij zetten het onderwerp daarom jaar na jaar op de politieke agenda en half juni ging de Tweede Kamer akkoord.

Verklaring tekenen

Nog net voor de aanvang van het collegejaar op 1 september stemde ook onze eigen Universiteitsraad er mee in. De Erasmus Universiteit heeft besloten om collegegeldvrij besturen alleen te laten gelden voor verenigingen die gelieerd zijn aan de universiteit en een grote groep EUR-studenten bedienen. Om er zeker van te zijn dat een student na het bestuursjaar weer in de boeken duikt, tekent die een overeenkomst met de EUR. Door de verklaring kan de persoon gewoon gebruik blijven maken van de voorzieningen van de EUR – met uitzondering van het onderwijs – en blijft ook het erna-account bestaan. LJ

Meer informatie op de website van het ESSC