Gewijzigd op 23-08-12

Het fraudeopsporingsprogramma ‘Ephorus’, dat binnen SIN-Online wordt gebruikt, is sinds 16 augustus aangesloten op een landelijke database. Dat betekent dat scripties met veel meer documenten worden vergeleken dan voorheen.

 

Studenten aan het werk in het M-gebouw (Foto Eric Fecken)

Hoe werkt Ephorus?

Vijf faculteiten maken momenteel gebruik van het programma: de sociale faculteit, de economen, de juristen, de Erasmus School of History, Culture & Communication en instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Zij laten scripties en ander werk van studenten controleren op plagiaat, waarbij de documenten worden gematcht met het materiaal van de andere EUR-faculteiten. Scripties die gemaakt worden met behulp van het scriptie-volg-systeem worden automatisch gecontroleerd, aldus Rob Kampman, verantwoordelijk voor het gebruik van Ephorus op de Erasmus Universiteit.

Wat is er veranderd?

De database van documenten waarop wordt gecontroleerd is uitgebreid, omdat de Erasmus Universiteit zich heeft aangesloten bij een landelijke Ephoruspool. Daarin zitten onder andere ook faculteiten van de Universiteit van Amsterdam, de universiteit van Utrecht en van Tilburg, de technische universiteit Eindhoven en ook de Hogeschool Rotterdam.

Wat was de aanleiding voor de uitbreiding?

Een ernstig geval van plagiaat op de Erasmus School of Law, waarbij een student tekst had gekopieerd uit een scriptie van een andere universiteit, maakte duidelijk dat een controle zich niet moet beperken tot de eigen universiteit. De examencommissies van de vijf genoemde faculteiten gingen akkoord met een bredere dekking.

Is Ephorus het enige fraudeopsporingsprogramma op de EUR?

Nee, vaker wordt SafeAssign in Blackboard gebruikt. Die vergelijkt werkstukken, opdrachten en scripties met documenten op internet en met documenten uit een wereldwijde database. Daarin zijn dertien van de veertien Nederlandse universiteiten op aangesloten, plus hogescholen. LJ

LJ