Het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC) staat dit jaar garant voor het bindend studie advies en geeft leden die hun studiepunten het eerste jaar niet allemaal halen, hun contributie terug. Roderick Lucas, Commissaris Vereniging bij het RSC, legt uit waarom.

Bijna alle eerstejaarsstudenten van de EUR moeten vanaf dit jaar 60 studiepunten halen, anders moeten ze stoppen met hun opleiding. “We willen dat de onze leden hard studeren. Omdat de eerstejaars nu in het eerste jaar al hun vakken moeten halen, krijgen ze het zwaarder. Wij willen ze daarom stimuleren om alle punten te halen. Als dat niet lukt, ondanks onze hulp, krijgen ze hun contributie terug.”

Waarom nu?

“RSC zorgt er al langer voor dat leden niet alleen bier drinken, maar ook hun studie halen. De buitenwereld wist daar tot nu toe eigenlijk weinig vanaf. Het verschil is dat we nu iemand hebben die controleert of je je aan de regels houdt.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat de eerstejaars ook echt gaan studeren?

“Als je zo’n regeling wilt, moet je die van te voren aanvragen. Dan gaan we samen een plan maken. Gelukkig helpen diverse partijen ons daarbij. In februari hebben we een meetpunt waar we kijken hoe onze studenten presteren. Mochten hierbij probleemgevallen aan het licht komen, dan gaan we daarmee aan de slag. Hierbij verwachten we natuurlijk de volle inzet van de student. Is die er niet, dan geldt voor hem de garantie niet.” CW