Er is meer tijd nodig om tot prestatieafspraken met universiteiten en hogescholen te komen, schrijft staatssecretaris Zijlstra maandag aan de Tweede Kamer. Alles schuift zo’n twee maanden op.

Vermoedelijk kost het hem enige tijd om te reageren op de Raad van State, die advies heeft uitgebracht over de prestatieafspraken. Pas eind juli maakt Zijlstra dat advies openbaar, tegelijk met zijn reactie.

Vertrouwen

De VVD-bewindsman loopt nog niet vooruit op het advies zelf, maar laat wel weten dat hij nog altijd vertrouwen heeft in de ‘ingeslagen weg’. Hij wil nu vóór 1 november tot prestatieafspraken komen, zodat de onderwijsinstellingen de financiële gevolgen kennen voordat het nieuwe kalenderjaar aanbreekt.

Ongrondwettelijk

Al in februari van dit jaar stelden twee hoogleraren rechtsgeleerdheid dat de prestatieafspraken in het hoger onderwijs tegen artikel 23 van de Grondwet indruisen en dat Zijlstra eigenlijk een ambtsmisdrijf begaat. Voorwaarden voor onderwijsbekostiging moeten namelijk in de wet staan en voor alle instellingen hetzelfde zijn.

Advies Raad van State

Zijlstra hield tot nog toe voet bij stuk. Hij zou liever een maatregel van bestuur gebruiken, alleen al omdat dit tijdwinst oplevert: dan hoeven de Tweede en Eerste Kamer zich niet over een nieuw wetsvoorstel te buigen. Of hij deze koers blijft volgen na het advies van de Raad van State, zal eind juli blijken.

Vinnige reacties

Op Twitter zijn de eerste reacties op het uitstel vinnig. “Prestatieafspraken worden twee maanden opgeschort om onduidelijke redenen”, meldt Thom de Graaff, voorzitter van de HBO-raad en prominent lid van D66. “Hogescholen hebben hard gewerkt en moeten nu lijdzaam afwachten.”

Voorzitter Marcel Wintels van Fontys Hogescholen – tot voor kort kandidaat-lijsttrekker van het CDA – had zijn vakantieplanning aangepast aan het strakke tijdschema van OCW en dat had dus niet gehoeven, laat hij met een smiley weten.

Rector Philip Eijlander van de Universiteit van Tilburg noemt het uitstel voorspelbaar. “Geen ingreep in bekostiging mogelijk zonder expliciete grondslag in de wet”, legt hij uit. HOP