Al veertienduizend studenten hebben zich op 23 augustus (opnieuw) ingeschreven voor hun studie. De rest moet opschieten, want als de inschrijving niet rond is op 1 september wordt je erna-account afgesloten en kun je niet studeren.

De duidelijke oproep van de universiteit voor de zomer om je inschrijving te regelen voor 1 september heeft effect gehad, want op 23 augustus hebben zich zesduizend studenten méér ingeschreven dan vorig jaar op dat tijdstip. De EUR bombardeerde studenten met post, mails en sms’jes. En om door te laten dringen dat het menens is en verlootte zelfs tien iPads aan vroege inschrijvers.

Forse gevolgen

De consequenties van te laat inschrijven zijn groot: je kunt niet beginnen aan het collegejaar, want het erna-account wordt afgesloten. Heb je een goede reden voor de vertraging? Dan kun je een verzoek indienen om je alsnog te mogen inschrijven, maar dat wordt niet zomaar gehonoreerd.

“We zijn streng, maar dat moet ook”, zegt Peter Langerak van de studentenadministratie. “Het is ook nadelig voor de student om te laat aan het jaar te beginnen, zeker op de faculteiten die Nominaal = Normaal* invoeren.”

Niet alleen voor de student zelf is het belangrijk om op tijd ingeschreven te staan, ook faculteiten weten nu beter waar ze aan toe zijn. Bovendien levert het de universiteit ook veel geld op, want vorig jaar is ze 2,5 miljoen euro misgelopen door extreem veel late inschrijvers.

EUR liep miljoenen mis

Dat kwam door de invoering van een nieuw verdeelmodel van het Ministerie van Onderwijs. Dat werkt zo: de universiteit ontvangt van de student 1771 euro en daarbovenop vierduizend euro van het ministerie, mits de inschrijving op 1 september rond is en de student nominaal studeert. Kortom, de universiteit loopt veel geld – voor geneeskundestudenten is dit tarief zelfs twaalfduizend euro – mis als iemand zich te laat inschrijft. LJ

*Nominaal = Normaal (kortweg N=N) betekent dat studenten in hun eerste jaar alle 60 studiepunten moeten halen. Dit moet de doorstroom bevorderen en uitval verminderen. Alle faculteiten behalve geneeskunde en filosofie voeren N=N in per 1 september.