Erasmus School of Law heeft een unieke overeenkomst gesloten met twee uitgeverijen van studieboeken over een digitale bibliotheek. Eerstejaars studenten kunnen daardoor onbeperkt gebruik maken van veel meer boeken dan voorheen.

De digitale bibliotheek hoort bij het nieuwe activerende onderwijssysteem Erasmus Law College waar ESL in september mee start. Zelfstudie staat daarin voorop. Dat betekent dat studenten niet meer alleen het voorgeschreven boek bestuderen, maar in digitale bronnen op zoek gaan naar oplossingen voor een casus. In de bronnen kunnen ze zelfs aantekeningen maken, en de documenten downloaden of printen. 

Kosten niet stijgen

Decaan Maarten Kroeze is blij dat twee uitgeverijen het aandurfden om zoveel digitale studieboeken aan te bieden. De overeenkomst is een pilot en uniek in Nederland. Om toegang te krijgen tot de digitale bieb schrijven studenten zich aan het begin van het collegejaar in bij de uitgeverij, om onbeperkt boeken te kunnen raadplegen en downloaden. Kroeze heeft erop aangedrongen dat de kosten voor literatuur niet zouden stijgen ten opzichte van voorgaande jaren.

UB-dependance

Behalve de digitale bibliotheek kunnen de eerstejaars ook nog steeds literatuur in fysieke vorm raadplegen in hun eigen studielandschap in het G-gebouw. Aanvankelijk zou de rechtenfaculteit een eigen hoek in de Universiteitsbibliotheek krijgen, net als de sociale faculteit, maar daarvoor bleek toch te weinig ruimte beschikbaar.

Momenteel wordt er nog druk verbouwd in de twee zalen op de begane grond van het G-gebouw, zodat alles op 3 september gereed is. Hier worden ook honderdvijftig  werkplekken gemaakt. Dat laatste is volgens Kroeze essentieel om studenten zelf te laten studeren. “Opeen andere universiteit bleek dat mede door het ontbreken van een studieruimte het activerende onderwijs minder goed van de grond kwam.”

Nog een primeur

Tenslotte hebben de eerstejaars rechten ook nog de primeur van het splinternieuwe Law web, dat speciaal is ontwikkeld voor het activerend onderwijs. Law Web is gebouwd in het bestaande SIN-Online, en heeft meer mogelijkheden. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld voor elk vak hun aanwezigheid en opdrachten bekijken en bespreken op een forum. Docenten kunnen er ondersteunend (beeld)materiaal online zetten om te gebruiken in colleges. Op Law Web blijven verder alle bestaande functies van SIN-Online bestaan, zoals roosterwijzigingen en het cijferoverzicht. LJ