Jongeren kiezen hun identiteit door uit een enorme database de elementen te pikken die ze leuk vinden, zegt filosoof Jos de Mul in weekblad Intermediair.

De combinatie van onder andere vrienden, kleding en muziek vertelt wie ze (willen) zijn. Hij legt uit dat mensen in de postmoderne samenleving kunnen kiezen uit een enorme database, waardoor identiteit een steeds vrijblijvender karakter krijgt en vaak kan wisselen.

Trouwen met meisje uit dorp

De Mul maakt een vergelijking met een eeuw geleden, toen je identiteit grotendeels tot stand kwam door je woonplaats, je ouders, je geloof en je levensgezel. Die elementen gaven je een relatief stabiele identiteit. Als zoon van de bakker op de Veluwe volgde je hem hoogstwaarschijnlijk op en trouwde je met de dochter van de groenteboer, geeft de filosoof als voorbeeld. ”De afgelopen eeuw werd onze geografische en sociale mobiliteit steeds groter, zodat we meer vrijheid kregen om onze eigen identiteit te kiezen.”

Facebookidentiteit

Wat niet naar voren komt in het interview, is dat jongeren hun identiteit tegenwoordig eenvoudig en veelvuldig uitdragen via sociale media. Op Facebook en Twitter melden zij naar welke muziek ze luisteren, wat ze afgelopen weekend hebben gedaan, welke YouTube-filmpjes ze kijken en met wie ze bevriend zijn.

Een kanttekening van de sociale media is dat die vaak een (te) rooskleurig beeld geven, dus is het de vraag in hoeverre die overeenkomt met de echte identiteit. LJ