Het honderdjarig bestaan van de EUR zal worden gevierd met een zichtbaar, maar sober eeuwfeest. Het Lustrumbureau presenteerde dinsdag, op de vijfhonderste dag vóór het lustrum, haar eerste plannen voor het feest dat vanaf september 2013 één jaar duurt.

De opening van het academisch jaar 2013-2014 wordt gevierd in de Laurenskerk en markeert het begin van het eeuwfeest. Ook de Dies Natalis krijgt een ‘eeuwfeeststempel’ en wordt -in de Doelen- grootser gevierd dan anders. Nieuwe evenementen, zoals de ‘European Universities Games’, worden aan de viering van de centennial toegevoegd, net als maar liefst 8 eredoctoraten, lezingen, concerten, workshops en nog meer academische gebeurtenissen.   

Zichtbaar in de stad

Volgens het Lustrumbureau is het belangrijk om het honderdjarig bestaan van de EUR zo veel mogelijk te vieren ín de stad. Directeur Ronald de Groot: “Rotterdam moet weten dat we honderd jaar bestaan. Naast het doen van onderzoek en het geven van onderwijs, heeft de universiteit namelijk de verplichting om haar kennis te delen met de stad. Onze handels- en havenstad profiteert enorm van de expertise en  academische kennis die de universiteit naar buiten brengt. Wist je bijvoorbeeld dat de volgorde van containeropslag in de haven wordt bepaald door een systeem dat door EUR econometristen is bedacht? Zo zijn er talloze voorbeelden. We moeten onze kennis dus valoriseren. En natuurlijk is het voor de Rotterdammers ook geweldig als ze ineens een stoet professoren van het stadhuis naar de Laurenskerk zien wandelen.”

De hernieuwde campus Woudestein vormt volgend jaar ook het toneel voor de vieringen. Grotere partijen binnen en buiten campus zijn met elkaar in overleg om de lustrumaftrap in de eerste week van september  te vieren met een muziekfestival.

Sobere viering

De Groot zegt het belangrijk te vinden dat het eeuwfeest in het licht van de slechte economische situatie van Rotterdam “gepast” gevierd wordt. Soberheid is geboden. In een tijd dat de stad haar spaarpotten aanbreekt, moet er volgens het Lustrumbureau goed gekeken worden waaraan het geld wordt uitgegeven. Ook liggen er plannen om bepaalde onderdelen van de centennial te laten sponsoren, door middel van giften of complete businessplannen.

European Universities Games

Eén onderdeel dat naar verwachting zonder problemen gesponsord zou kunnen worden, is het sporttournooi European Universities Games (EUG). Vierduizend atleten uit heel Europa komen tussen 3 en 14 juli 2014 naar Rotterdam, een evenement dat moet samensmelten met het eeuwfeest van de EUR. Medeorganisator EUG Jarijn Nijkamp: “We hebben dit vijfde grootste sportevenement ter wereld in november 2011 naar ons toe gehaald. Super! Nu wordt het tijd om het te organiseren. Wethouder Antoinette Laan werkt enorm goed mee, net als Erasmus Sport en de universiteit zelf. De gemeente regelt ontheffingen en tentenkampen, dus ik zou zeggen: ‘bring it on’!”            

Iedereen doet mee

Naast het Lustrumbureau organiseren de faculteiten onderling ook van alles om het honderdjarig bestaan van de universiteit te vieren. Studenten die zich willen inzetten tijdens de voorbereidingen kunnen voorlopig bij hun eigen studenten- of studieverenigingen terecht. Vanaf september 2012 zijn aanmeldingen mogelijk via de nader bekend te maken website van de lustrumcommissie. Ideeën zijn vanaf die maand ook welkom. AP

  

Als je exact wilt weten hoeveel dagen we nog te gaan hebben tot het eeuwfeest: www.eur.nl/100/organisatie_eeuwfeest