Studenten in het hoger onderwijs beoordelen de inhoud van hun opleiding in 2012 wederom positief. Twee van de drie studenten zou zijn opleiding aanbevelen aan een ander.

Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2012 (NSE).  Het aantal studenten dat tevreden is over de inhoud van de opleiding is licht gestegen. Het verschil tussen hogescholen en universiteiten is nog steeds aanzienlijk: 67 procent van de universitaire studenten is tevreden over de inhoud van de opleiding; in het hbo is 52 procent tevreden.

Thema’s

Zo’n 650.000 studenten van 69 hogescholen en universiteiten werden benaderd om de NSE 2012 in te vullen. Eén op de drie studenten gaf gehoor aan dit verzoek. In de enquête oordeelden studenten over tal van thema’s waaronder de inhoud van de studie, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studierooster, studielast, studiebegeleiding en docenten.

EUR scoort gemiddeld

De EUR scoorde op vrijwel alle aspecten even hoog als het landelijk gemiddelde. De Rotterdamse studenten zijn met tweemaal 4 uit 5 punten het meest tevreden over de studie in het algemeen en over de inhoud van de opleiding. Het minst tevreden zijn ze over de voorbereiding op de beroepsloopbaan, maar met een 3,4 eindigen ze nog altijd 0,2 punten hoger dan de landelijke score. Op overige faciliteiten en studieomgeving scoort de EUR met 3,5 juist 0,2 punten lager dan gemiddeld.    

‘Kleine kwaliteit’

De landelijke oordelen over het hoger onderwijs zijn redelijk stabiel. Stijgingen van het aantal tevreden studenten zijn met name waar te nemen op aspecten die de ‘kleine kwaliteit’ raken, zoals de studieroosters en het tijdig bekendmaken van roosters, informatie over studievoortgang en studiefaciliteiten. Niet op alle punten zijn studenten tevreden. Zo zijn studenten nog steeds niet te spreken over huisvesting in het algemeen en de beschikbaarheid van woonruimte in het bijzonder (respectievelijk 62% en 58% van de studenten is hierover ontevreden). AP

Voor gedetailleerde uitslagen over je studie, check www.studiekeuze123.nl