26 internationale EUR-medewerkers en hun partners hebben het Nederlands Staatsexamen of Inburgeringexamen gehaald. Dit werd gevierd in de Etage, afgelopen donderdag 14 juni.

Binnen een jaar hebben de personeelsleden de Nederlandse taal leren spreken, lezen en schrijven, en kregen zij les over de Nederlandse cultuur. In een wekelijks ‘Dutch café’ bespraken zij alledaagse dingen, en ‘gekke’ Nederlandse gewoontes. Marjon Menten, hoofd van het EUR Taal- en Trainingscentrum, opent de viering met een korte speech: “Ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. Ik zeg dit in het Nederlands, omdat jullie dat nu verstaan.”

Negen baby’s in een jaar

Menten maakt plaats voor Ellis Delken van Delken & Boot, het bedrijf dat de cursussen en examens organiseerde, en leraren voor het project leverde. Delken overhandigt trots de diploma’s aan de EUR-personeelsleden, en vertelt dat deze groep leerlingen in veel opzichten lijkt op een ‘normale’ groep leerlingen, ook al zijn ze allemaal hoogopgeleid: cursisten stoppen voortijdig, bijvoorbeeld door ziekte, veel reizen, maar ook het ‘vruchtbaarheidsgehalte’ in de groep bleek erg hoog. Delken, lachend: “In een jaar zijn er negen baby’s geboren. Een zwangere cursiste volgde zelfs lessen via Skype.”

Er waren ook een aantal kinderen van geslaagde cursisten

aanwezig bij de ceremonie.

Na de ceremonie werd een toneelvoorstelling opgevoerd, die speciaal bedacht is voor mensen die net Nederlands hebben leren spreken. Een van de personeelsleden aanwezig bij de viering is Karolina Brodin, een jonge Zweedse freelance coach, werkzaam bij de Rotterdam School of Management. Zij en haar Italiaanse man ontvangen allebei een diploma: Brodin is geslaagd voor het Staatsexamen niveau twee, en haar man heeft met succes de Inburgeringcursus afgerond. Ze is erg blij dat ze geslaagd is: haar drie kinderen gaan naar een Nederlandse school, en communiceren met Nederlandse kinderen was voorheen lastig.

Een klas vol collega’s

Menten vertelt dat een cursus Nederlands volgen nu aantrekkelijker is voor EUR-medewerkers, omdat ze les krijgen met collega’s. Voorheen werden ze in ‘normale’ klassen geplaatst, waarin het verschil tussen opleidingsniveau erg groot was. Het lage tempo van deze klassen was voor het hoogopgeleide EUR-personeel vaak frustrerend. Azadeh Firouzian, een Iraanse promovendus, haalde ook het Staatsexamen niveau twee: het hoogste niveau dat het EUR Taal- en Trainingscentrum aanbiedt. Firouzian vond vooral de interactie met collega’s erg leuk. Ze benadrukt de voordelen van Nederlands leren met mensen van hetzelfde opleidingsniveau: “Met collega’s leer je niet alleen de taal, maar ook hun ideeën over veel verschillende onderwerpen.”

Meer dan alleen ‘sociaal Nederlands’

Het EUR Taal- en Trainingscentrum is nu een officiële aanbieder van Nederlandse taalcursussen, en de Rotterdamse gemeente financierde de lessen voor medewerkers. Er was erg veel animo voor de gratis aangeboden cursussen: 78 medewerkers en hun partners meldden zich aan. De eerste groep cursisten heeft hun examens gehaald, en de rest zal later dit jaar hun examen afleggen. Menten: “We hadden niet verwacht dat zoveel mensen mee zouden doen, omdat de meesten het al zo druk hebben met hun academisch leven.”

Delken denkt dat EUR-personeelsleden vaak gemotiveerd zijn om meer te kunnen dan alleen een beetje ‘sociaal Nederlands’: “Medewerkers die geslaagd zijn voor het Staatsexamen hebben vaak belangrijke redenen om Nederlands te kunnen spreken: hun kinderen zitten op een Nederlandse school, ze moeten Nederlandse rapporten lezen of ze moeten in het Nederlands met studenten of patiënten kunnen communiceren.”

Ondanks het feit dat het programma tot dusver een succes is, is er in 2012 sterk gesneden in het budget voor inburgering. Vanaf  2013 zullen taal- en inburgeringcursussen geheel voor de eigen rekening van EUR medewerkers zijn. IS