Zeker is dat zes faculteiten vanaf 1 september meedoen aan de pilot Nominaal = Normaal. Dat maakte rector magnificus Henk Schmidt vandaag bekend tijdens de conferentie ‘Studiesucces’ op de Erasmus Universiteit.

Alleen de eerstejaars geneeskunde en filosofie hoeven volgend jaar nog niet alle 60 ects in één keer te halen.Wel hebben de twee faculteiten het voornemen om in het collegejaar erop ook Nominaal = Normaal (N=N) is voeren. Dat schreef rector magnificus Henk Schmidt eind mei in een brief aan de Universiteitsraad. Het Erasmus MC heeft een werkgroep van docenten, studenten, leden van de examencommissie en onderwijskundigen ingesteld om te onderzoeken of, en hoe, N=N ingevoerd kan worden bij geneeskunde.

Goede zet

Ondanks de zorgen van de Universiteitsraad (U-raad) over de snelle uitbreiding van N=N naar de zes faculteiten, denken de decanen dat het juist een goede zet is. Zij baseren zich op de tussentijdse evaluatie van het nieuwe onderwijssysteem bij de sociale faculteit, die daar dit studiejaar al mee werkte. De evaluatie laat onder andere zien dat studenten na een jaar net zoveel studiepunten halen als normaal na twee jaar. Kortom, door minder herkansingen aan te bieden in combinatie met het mogen compenseren van onvoldoendes, stromen studenten sneller door.

Uitstellen was beter geweest

Behalve de U-raad staan ook niet alle faculteitsraden achter de uitbreiding van de pilot. De raad van de Erasmus School of History, Culture & Communication (ESHCC) adviseerde het bestuur per brief om N=N nog een jaartje uit te stellen. Voorzitter Pauwke Berkers noemt het nog te onzeker wat de financiële gevolgen kunnen zijn als door N=N de instroom van nieuwe studenten zou dalen. Toch moet de raad zich neerleggen bij het besluit van decaan Dick Douwes. Namens de faculteitsraad van RSM meldt voorzitter Juup Essers dat ook zij bezwaren heeft tegen het invoeren van N=N. De raad wacht nog op een brief van het bestuur en hoopt die te kunnen bespreken in de vergadering op 14 juni, waarna zij het bestuur van commentaar zal voorzien.

Niet op één lijn

Overigens is het de rector niet gelukt om alle faculteiten zover te krijgen dat zij een volle vijf als ondergrens stellen om het cijfer te mogen compenseren; ESHCC gaat daar wel in mee. De U-raad had hier om gevraagd, omdat zij vreest voor een negatieve beeldvorming als je ook een 4 (wat mag bij de sociale faculteit) of een 4,5 (Erasmus School of Law, RSM en Erasmus School of Economics houden het bij een afgeronde vijf) kunt herkansen. LJ

De uitbreiding van de pilot van N=N was gisteren ook nieuws in veel landelijke media. Een overicht:

AD.nl – Minimaal 60 studiepunten bij opleidingen Erasmus Universiteit Rotterdam

Powned – Strengere studie-eisen succes

Trouw – Minimaal 60 studiepunten bij opleidingen Erasmus Universiteit Rotterdam

Science Guide – Erasmus: vlotte propedeuses

RTV Rijnmond – Strengere studie-eisen hebben succes

AD.nl