Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het vangnet voor deeltijdstudenten die onevenredig getroffen worden door de langstudeermaatregel. Die kunnen hun boete straks van hun instelling terugkrijgen.

De senaat is blij dat Zijlstra tegemoet is gekomen aan zijn bezwaren tegen de langstudeerboete voor deeltijdstudenten. Een deel van hen zou onmogelijk even snel een diploma kunnen behalen als voltijdstudenten en in het oorspronkelijke voorstel toch een boete van ruim drieduizend euro krijgen.

Geld uit Profileringsfonds

De regering heeft toegezegd dat deeltijdstudenten aanspraak kunnen maken op het profileringsfonds van hun instelling als ze buiten hun schuld langstudeerder worden. Bovendien zijn de senatoren blij met de toezegging van Zijlstra dat hij meer geld aan de profileringsfondsen zal toevoegen als tien miljoen euro per jaar te laag mocht blijken.

Verrassing

Voor de Erasmus Universiteit komt dit besluit als een verrassing. Het nieuwe beleid voor deeltijders moet voor 1 september rond zijn, maar de universiteit houdt nog een slag om de arm of dat gaat lukken. Dat komt doordat elke wijziging omtrent het profileringsfonds goedgekeurd moet worden door de Universiteitsraad, maar de laatste vergadering van de raad van dit studiejaar is volgende week dinsdag. LJ/HOP