Barkeepers van studentensociëteiten kunnen de verplichte Instructie Verantwoord Alcoholschenken nu ook volgen via de website van de Landelijke Kamer van Verenigingen.

Barvrijwilligers van sociëteiten moesten al over een certificaat beschikken voordat ze alcohol mochten schenken, maar het behalen daarvan is nu eenvoudiger en goedkoper; verenigingen hoeven er niet langer iemand voor in te huren.

Excessen

LKvV-voorzitter Jan Boers is zich ervan bewust dat het schenken van alcohol grote verantwoordelijkheden met zich meebrengt. “Wij doen er alles aan om excessen te voorkomen.” Hij hoopt dat niet alleen barkeepers, maar ook andere verenigingsleden de cursus volgen.

Nu al organiseert de LKvV onder meer de jaarlijkse ‘alcoholbeleidsdag’ voor nieuwe bestuurders, en geldt er een ‘alcoholbestuursreglement’ voor alle verenigingen.

De online-cursus lijkt sterk op die van sportkoepel NOC*NSF voor barvrijwilligers van sportkantines, maar is toegespitst op studentenverenigingen. HOP