De 150 rechtenstudenten die vorige week door de Examencommissie werden beschuldigd van plagiaat, mogen de gewraakte deelopdracht van het vak Ondernemingsrecht opnieuw maken.

Dit schrijven de voorzitter en vice-voorzitter van de Examencommissie ESL vandaag per e-mail aan de betrokken studenten. De uitspraak volgt na onderzoek dat op korte termijn is uitgevoerd door de Examencommissie.

Onduidelijkheid

Ongeveer 400 studenten deden eerder mee aan de online opdracht van het vak Ondernemingsrecht, dat twintig procent beslaat van het eindcijfer. Bij één van de vragen moest er een overnamecontract opgesteld worden tussen twee BV’s. Ongeveer 150 studenten gebruikten hiertoe standaard overnamecontracten van internet. Naar eigen zeggen, en inmiddels toegegeven door de Examencommissie, waren ze er onvoldoende van op de hoogte dat er voor deze opdracht geen gebruik mocht worden gemaakt van standaardcontracten.  

Vorige week dinsdag kreeg ongeveer een derde van de deelnemers per e-mail te horen dat het resultaat van de opdracht wegens plagiaat ongeldig zou worden verklaard. Hierdoor zouden zij vandaag niet mee mogen doen aan het tentamen.  

Opgeluchte reacties

Het faculteitsforum op SIN-online stroomde vorige week vol met klachten. Zo wordt er ‘binnen de rechtenwereld veelvuldig gebruik gemaakt van standaardcontracten’, kregen de studenten als antwoord op hun tentamenvragen het advies ‘Google maar…’ en ontvingen vele medestudenten géén plagiaatmail, terwijl ze toch een contractmodel van het internet hadden gehaald.

Inmiddels zijn er opgeluchte reacties te lezen over de herkansing, al vragen studenten zich in groten getale af of de opnieuw in te leveren opdracht dezelfde vragen zal bevatten. Details over de herkansing worden morgen bekendgemaakt.  AP