Zo’n 150 rechtenstudenten zijn na het maken van een deelopdracht van het vak Ondernemingsrecht beschuldigd van plagiaat. De examencommissie voert op korte termijn een zorgvuldig onderzoek uit naar de kwestie. De commissie adviseert de betrokken studenten om aanstaande maandag gewoon deel te nemen aan het eindtentamen.

Ongeveer 400 studenten deden mee aan de online opdracht, die twintig procent beslaat van het totale cijfer. Bij één van de vragen moest er een overnamecontract opgesteld worden tussen twee BV’s; de 150 studenten gebruikten hiertoe standaard overnamecontracten van internet. Afgelopen dinsdag kreeg ongeveer een derde van de deelnemers per e-mail te horen dat het resultaat van de opdracht wegens plagiaat ongeldig zou worden verklaard. Hierdoor zouden zij niet mee mogen doen aan het tentamen. 

Niet verzonden

Vanmorgen vond er een overleg plaats tussen de examencommissie, vakdocenten en de bezorgde studenten. Hierin werd medegedeeld de beklaagde mail als niet verzonden te beschouwen. Klachten over onzekerheid en het missen van twee volle studiedagen werden volgens een anonieme student beantwoord met “stel je volwassen op en leer alsnog voor het tentamen”.

‘Google maar…’

Een rondje langs het studentenforum op SIN-online laat zien dat studenten de zaak met ongeloof gadeslaan. Ze schrijven nooit eerder beschuldigd te zijn van plagiaat en waren zich ten tijde van de vaardighedenopdracht van het vak Ondernemingsrecht van geen kwaad bewust. Er worden veel tegenargumenten gepost. Zo wordt er volgens de studenten ‘binnen de rechtenwereld veelvuldig gebruik gemaakt van standaardcontracten’, kregen ze als antwoord op hun tentamenvragen het advies ‘Google maar…’ en ontvingen vele medestudenten géén plagiaatmail, terwijl ze toch een contractmodel van het internet hadden gehaald.

Opnieuw beoordelen op plagiaat

De examencommissie en de Erasmus School of Law zeggen de zaak en de bezorgdheid van de studenten uiterst serieus te nemen. De commissie onderzoekt de tentamenopdracht en informatievoorziening. Ook zullen ze  de individuele werkstukken van alle studenten opnieuw beoordelen op plagiaat.

Volgende week zal er uitspraak worden gedaan over eventuele sancties. AP