Huurders van de studentenhuisvester Stadswonen stappen naar de rechter om de fusie met woningcorporatie Vestia ongedaan te maken. Dat meldt het AD vandaag.

Stadswonen fuseerde vorig jaar met de corporatie, die al snel in financiële problemen kwam door speculatie met risicovolle derivaten. De huurders zijn bang hier de dupe van te worden en vinden dat de fusie moet worden ontbonden.

Huurders staan sterk

Peter Snijders van Huurdersbelang Stadswonen denkt een sterke zaak te hebben, omdat KPMG onlangs de accountantsverklaring van Vestia heeft ingetrokken. Tegen het AD zegt hij: ‘Stadswonen sloot zich aan bij Vestia omdat het een financieel sterke partij claimde te zijn. Nu blijkt dat dit was gebaseerd op valse informatie. Het staat vast dat Vestia niet kan voldoen aan de doelstellingen die bij de fusie zijn afgesproken.’

Tijdens het juridische proces worden de huurders geholpen door het personeel en de oude raad van toezicht van Stadswonen.

Belofte niet waarmaken

Vestia beloofde honderd studentenwoningen per jaar te bouwen, maar dat gaat niet meer door. Bouwprojecten die al in gang zijn gezet, worden wel afgemaakt door Vestia. Dat geldt ook voor de nieuwe studentenflat op campus Woudestein naast het sportgebouw. CH