Afgestudeerde academici zijn iets kritischer over hun opleiding dan voorheen. Ze zijn ook iets vaker werkloos, blijkt uit de nieuwe wo-monitor.

In de wo-monitor peilen de universiteiten hoe het anderhalf jaar na afstuderen met hun afgestudeerden gaat. Hebben ze werk, en zo ja: op welk niveau? Wat verdienen ze? Zijn ze achteraf tevreden met hun opleiding?

Baan of vervolgstudie

Een baan hebben ze meestal wel, maar het aandeel werklozen groeit naar zeven procent. Vier procent studeert verder. Twee jaar eerder was slechts vijf procent werkloos en koos zes procent een vervolgstudie. Sindsdien zijn tweede studies duurder geworden.

De crisis is in deze cijfers nog niet in alle hevigheid doorgedrongen. Wel blijken de studenten een paar weken langer te moeten zoeken naar een baan: gemiddeld 2,7 maanden in plaats van 2,1 maanden. Hier zitten ook de studenten bij die al meteen een baan hebben: deze keer is dat 41 procent, tegen 46 procent in de monitor van 2009.

Voorkennis

Zouden studenten met de kennis van nu dezelfde opleiding hebben gekozen? Ja, zegt 78 procent, al zou een klein deel van hen (vijf procent) liever aan een andere universiteit studeren. Slechts zestien procent zou voor een andere opleiding kiezen en vijf procent vulde de vraag niet in. In eerdere jaren waren studenten tevredener: toen zou 83 procent van hen opnieuw voor dezelfde opleiding kiezen.

Zo’n zevenduizend afgestudeerden vulden de vragenlijst in. Er is drastisch gesnoeid in het onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerde academici. Een uitgebreid rapport is er niet meer, zoals in het verleden: de cijfers staan op de website van universiteitenvereniging VSNU. Ook wordt het onderzoek niet langer jaarlijks, maar tweejaarlijks uitgevoerd. HOP