De PvdA wil het collegegeld voor technische studies afschaffen. Dat zei financieel woordvoerder Ronald Plasterk zondag in het tv-programma Buitenhof. De partij hoopt dat het aantal bètastudenten op die manier zal verdubbelen.

Plasterk is niet de eerste die er tijdens deze verkiezingscampagne voor pleit om technische opleidingen gratis te maken. In de strijd om het CDA-lijsttrekkerschap kwam Henk Bleker ook al met het plan op de proppen om het collegegeld voor bèta-opleidingen “aanzienlijk” te verlagen.

Urgentie

Waarom regelde Plasterk dit niet toen hij er als minister van Onderwijs iets over te zeggen had?, wilde Buitenhof-presentator Clairy Polak weten. Volgens de PvdA’er is het “gevoel van urgentie” toegenomen. “Als mensen communicatiewetenschappen willen gaan studeren, dat kan. Maar de samenleving zit niet heel erg te wachten op nog heel veel meer communicatiewetenschappers en wel op technici.”

Beurs

Plasterk zei te hopen dat ook werkgevers de studenten tegemoet zullen komen. Ze zouden studenten die na hun afstuderen nog drie jaar voor de Nederlandse industrie blijven werken een beurs kunnen geven.

Verkeerde redenen

In de Volkskrant maken twee eindexamenkandidaten vandaag de kachel aan met het plan. Ze willen een exacte studie gaan doen en vrezen dat scholieren straks om de verkeerde redenen een technische opleiding zullen kiezen. Nu al valt een kwart van de studenten uit, schrijven ze. Dat percentage zal alleen maar toenemen wanneer het collegegeld wordt afgeschaft omdat scholieren om de verkeerde redenen voor een studie kiezen en de studielast vervolgens te zwaar vinden. Volgens de twee gymnasiasten kan de overheid haar geld beter steken in de verbetering van het wiskundeonderwijs.

Geen invloed

In het verleden is al vaker voor een verlaging van de collegegelden voor bètastudies gepleit. Aan het begin van deze eeuw deed bijvoorbeeld werkgeversorganisatie VNO-NCW dat. Onderzoek onder middelbare scholieren liet echter keer op keer zien dat dit geen invloed zou hebben op hun studiekeuze. Volgens de onderzoekers waren exacte studies niet ‘trendy’ genoeg en sloten ze niet aan bij wat scholieren belangrijk vinden.

Imago

Niet alleen voor technische studies klonk het pleidooi om het collegegeld te verlagen. Zo stelde de Tweede Kamer in 2002 voor om het collegegeld voor de lerarenopleidingen helemaal af te schaffen of drastisch te verlagen. Ook dat voorstel haalde het niet. Onderwijsinstellingen en de studentenorganisaties waren kritisch: financiële prikkels zouden het imago van de opleidingen niet ten goede komen en ten koste gaan van de motivatie van studenten. HOP