Masterstudenten zullen volgend jaar hun basisbeurs behouden, alleen is dat nog niet formeel besloten in de Tweede Kamer.

Nu het kabinet is gevallen, moeten de fracties in de Tweede Kamer beslissen welke wetsvoorstellen nog besproken kunnen worden en welke er pas na de verkiezingen aan bod zullen komen. Maar opnieuw komt het er niet van om te debatteren over het afschaffen van de basisbeurs voor masterstudenten.

Blijven uitstellen

Vorige week vroegen de partijen van de zogenoemde Kunduz-coalitie om uitstel, omdat ze een akkoord aan het sluiten waren. Pas met het akkoord in de hand wilden ze beslissen welke wetsvoorstellen ze nog nodig hadden en welke niet.

Doorgerekend

Dit keer waren het de andere partijen die om uitstel vroegen. Want die wilden eerst weten hoe dit ‘Lenteakkoord’ zou uitpakken. Het moet eerst worden doorgerekend door het Centraal Plan Bureau voordat ze willen praten over het uitstellen of behandelen van wetten.

Controversieel verklaren

Voor het hoger onderwijs zal het niet veel uitmaken. CDA, PvdA, SP en GroenLinks hebben al eerder laten weten dat ze het leenstelsel voor masterstudenten controversieel willen verklaren. Dat betekent dat masterstudenten volgend jaar dus hun basisbeurs zullen houden. HOP