Een minderheid van senatoren in de Eerste Kamer wil de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik verhogen van zestien naar achttien jaar. Ze krijgen voorlopig hun zin niet, tot opluchting van de studentenverenigingen.

Gisteren ging de Eerste Kamer akkoord met de nieuwe drank- en horecawet die onder meer het alcoholmisbruik onder jongeren moet terugdringen. Enkele partijen willen een stap verdergaan en de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik verhogen naar achttien jaar, maar ze hebben geen meerderheid.

Studentenverenigingen

Toch verwacht bestuurslid Antoon Kanis van de Landelijke Kamer van Verenigingen dat de leeftijdsgrens ergens in de komende jaren omhoog zal gaan. Dat zou lastig zijn voor de sociëteiten van studentenverenigingen, waar ook zeventienjarige eerstejaars rondlopen die aan een hbo-opleiding zijn begonnen. “Misschien kunnen eerstejaars hbo’ers dan geen lid meer worden”, zegt Kanis. “Dat is niet goed voor de diversiteit binnen verenigingen.”

“Mogelijk valt er op feesten iets te bedenken met bandjes voor zeventienjarigen”, overweegt hij. “Maar het barpersoneel is strafbaar als de alcohol wordt doorgegeven aan iemand die te jong is, dus dat wordt lastig.”

Wetenschappelijk bewijs

In de Eerste Kamer maakte men zich vooral zorgen om de gevolgen van alcohol. “Er is een werkelijk overstelpend wetenschappelijk bewijs dat alcoholgebruik onder jongeren meer dan schadelijk is”, zei senator Pauline Meurs van de PvdA, tevens hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. De hersenen zijn pas rond het drieëntwintigste levensjaar volgroeid en alcoholgebruik kan een gezonde ontwikkeling van de hersenen schaden, legde ze uit. Bovendien is alcohol schadelijk voor de schoolprestaties. En hoe eerder men begint te drinken, hoe groter de problemen.

Handhaven

Maar minister Schippers antwoordde tijdens het debat met de Eerste Kamer dat ze de leeftijdsgrens niet wil verhogen naar achttien jaar. Volgens haar is het al moeilijk genoeg om het verbod op alcohol onder de zestien jaar te handhaven. Pas als dat lukt, zou je een strengere leeftijdsgrens kunnen overwegen.

Meurs vindt dat een vreemde redenering. “Dat het met de grens van zestien jaar niet goed lukt, kan toch nooit een rechtvaardiging zijn voor het niet verhogen van de leeftijdsgrens?” Ze diende een motie in, die steun krijgt van GroenLinks, SP en ChristenUnie.

Op 5 juni komt de motie in stemming, maar het is al duidelijk dat die verworpen wordt. VVD, PVV, CDA en D66 volgen de minister. Verenigingen krijgen dus nog even respijt.

HOP, Bas Belleman