De Universiteitsraad gaat niet in het Engels vergaderen, ook al wordt er een niet-Nederlandstalig lid verkozen.

Anderstalige leden krijgen een uitgebreide cursus Nederlands, kunnen desgewenst gebruik maken van een tolk en de vergaderstukken krijgen een Engelstalige samenvatting. Een anderstalig lid mag tijdens de vergadering wel in het Engels het woord voeren. Dit is het compromis dat de studenten- en personeelsgeleding van de Universiteitsraad met elkaar hebben gesloten.

Helemaal Engels

De studentengeleding was voor een groot deel voorstander van een totale overschakeling naar het Engels. Het was, volgens de studenten, de prijs die je als internationale universiteit moet betalen. Bovendien sluit je anders niet-Nederlandstalige studenten uit, of je maakt het in ieder geval minder aantrekkelijk voor ze om actief te worden in de medezeggenschap.

Hoge drempel

Personeel echter verwachtte dat de overstap naar het Engels voor de inhoud van de discussies nadelig zou zijn en de drempel voor sommige medewerkers om lid te worden juist hoger zou worden.

Dit jaar wordt er alleen een verkiezing van de studentengeleding van de Universiteitsraad gehouden. Op de kandidatenlijst van RSM staat in ieder geval één niet-Nederlandstalige student. Op woensdag 16 mei wordt de uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt.

Faculteitsraden

Van de faculteitsraden is alleen RSM 100 procent overgestapt op het Engels. De faculteiten ESHCC en ESE zijn dit jaar gestart met een overgang naar een Engelstalige dan wel tweetalige medezeggenschap. WG