De gemeente Rotterdam en de Erasmus School of Law (ESL) stoppen met het subsidiëren van

de Stichting Rechtswinkel Rotterdam in Crooswijk. Daardoor is onzeker of die kan blijven

bestaan.

De Erasmus School of Law (ESL) steunt niet alleen de Rotterdamse Rechtswinkel, maar ook die in Dordrecht en Schiedam, en het Justitieel Klachten Buro Rotterdam (JKB). Dat kost de ESL jaarlijks in totaal circa twaalfduizend euro. De vrijwilligers van de stichtingen en het JKB – vaak studenten – geven mensen rechtsbijstand. Met het oog op de komende onderwijshervorming en reorganisatie, besloot de faculteit de huidige financiering te stoppen.

Door het wegvalllen van subsidies is het onzeker of de Rotterdamse Rechtswinkel kan blijven bestaan.

(foto: Ronald van de Heerik)

Studiepunten verdienen

Tegelijkertijd denkt de ESL na over een andere, inhoudelijke samenwerking met de rechtswinkels. Decaan Maarten Kroeze wil hen meer en beter betrekken bij de faculteit en het onderwijs. De ideeën zitten nog in de kiemfase, maar hij kan zich voorstellen dat in het nieuwe onderwijssysteem studenten voor een vak ‘legal clinic’ aan de

slag gaan in een rechtswinkel en daar ooit studiepunten of certificaten mee verdienen. Samen met de rechtswinkels denkt de faculteit ook na over een andere vorm van financiële ondersteuning, bijvoorbeeld sponsoring door advocatenkantoren of organisaties van interim-juristen.

Borrels zijn geschrapt

De grootste tegenvaller voor de Rotterdamse Rechtswinkel komt echter niet van de ESL, maar van de gemeente Rotterdam. Nu ontvangt de stichting tienduizend euro, de helft van wat het vorig jaar nog was. Als dit bedrag in 2013 helemaal wegvalt, en in 2014 de paar duizend euro van de ESL, mist de Rechtswinkel een groot deel van haar  inkomsten. De steun van de Raad voor Rechtsbijstand, de derde sponsor, is niet genoeg om de huur van het gebouw en de telefoonkosten te betalen. Om andere kosten te besparen, heeft de stichting alle borrels en het medewerkersweekend geschrapt, en de abonnementen op juridische tijdschriften opgezegd.

Carrie komt helpen

“Het zou jammer zijn als een laagdrempelige stichting als de Rechtswinkel zou wegvallen”, zegt vrijwilliger en masterstudente rechten Radha Autar. “Wij beantwoorden zevenduizend vragen per jaar. De vrijwilligers helpen mensen bijvoorbeeld met het schrijven van juridische brieven.” Om het belang van de Rechtswinkel te benadrukken, en om de aandacht van nieuwe sponsors te trekken, houden de vrijwilligers op 15 en 16 mei een Rechtshulpmarathon. Twee dagen lang zal de rechtswinkel open zijn voor bezoek en telefoontjes. De Rotterdamse Carrie, ook jurist, zal de vrijwilligers komen helpen. LJ